2017/2018 Archives - Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Budapešť 2018

V dňoch 26. – 28. júna 2018 sa uskutočnil školský poznávací zájazd do Budapešti. Zájazdu sa zúčastnil výber 44 žiakov zo všetkých tried za účasti p. generálnej riaditeľky Mgr. Viery Zavarčíkovej, p. riaditeľa Mgr. Jána Mózera, p. zástupkyne Mgr. Ivany Korenkovej a Mgr. Eriky Gerbócovej. Žiaci počas troch dní spoznali krásy barokového mesta Györ,...

Biblická olympiáda

Študenti SSUŠ animovanej tvorby Mária Dobrovodská, Lenka Strnátová a Dávid Šúry sa umiestnili v obvodnom kole biblickej olympiády v 2. kategórií na 3. mieste ako úspešní riešitelia. Pedagogicky ich pripravovala pani Mgr. Viera Suchomerová....

Konferencia BAB Bratislava

Na predfestivalovej tlačovej konferencii pri príležitosti XIV. ročníka Medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti BAB 2018 bola programovou riaditeľkou BAB, PhDr. Katarínou Minichovou, ArtD. uvedená naša škola. Film "René" Richarda Sebastiana Böhma bol vybraný festivalovou porotou do súťaže, ako jediný stredoškolský film medzi inými za Slovenskú republiku vybranými 4 projektami profesionálov animovaného filmu. Naši...

Súťaž Orbis Pictus

Študenti Grafického dizajnu SSUŠ animovanej tvorby vyhrali v celoslovenskej súťaži stredných škôl KREATIVITA MLADÝCH GRAFIKOV - X.ROČNÍK, Orbis Pictus tieto ceny: Viktória Bálintová - cena riaditeľa školy, Adrián Gubrica - 1. miesto (kategória D - Ilustrácia), Matej Ježko - 2. miesto (kategória A - obal), čestné uznania: Viktória Bálintová (kategória D - Ilustrácia), Adrián...

Súťaž My sa nevieme sťažovať nahlas

Študenti SSUŠ animovanej tvorby Pablo Bolaňos /pedagogické vedenie : Mgr. art. Daniela Schredlová / a Álló Bálint / pedagog. ved.: Mgr. Ján Mózer / vyhrali cenu na XX. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže "MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS, téma ročníka: "KAŽDÝ DEŇ JE DEŇ ZEME" so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu. VÍŤAZOM GRATULUJEME...

Beseda o vodiacich psoch

Dňa 18.05.2018, sa na našej škole SSUŠ animovanej tvorby uskutočnila beseda o vodiacich psoch pre ľudí so zrakovým postihnutím. Navštívila nás pani Katarína Kubišová z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy spolu s dvomi šteniatkami (niekoľkomesačnými), ktoré sú zaradené do výcvikového programu. Besedy sa zúčastnili žiaci prvých a druhých ročníkov. Dozvedeli sa mnoho...

Súťaž v stolnom tenise

Obvodné kolo v stolnom tenise stredných škôl chlapcov sa konalo na Gym. Alberta Einsteina. Turnaja sa zúčastnilo 4-členné družstvo žiakov stredných škôl. Odohrali zápasy v dvojhrách a štvorhrách so žiakmi škôl: Gym. Alberta Einsteinaoy, SZŠ Strečianska, Gym. Pankúchová, Ev. lýceum Vranovská. Za našu ho reprezentovali žiaci : Aufricht Richard, Gabura Lukáš, Lažo Miroslav ,...

Súťaž vo volejbale

Okresné kolo vo volejbale stredných škôl chlapcov sa konalo na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Hálová. Turnaja sa zúčastnilo 8-členné družstvo žiakov stredných škôl. Odohrali zápasy v skupinách A,B so žiakmi škôl: Bilingválne Gym. C.S Lewisa, Gym.Alberta Einsteina, Za našu ho reprezentovali žiaci : Dominik Belovický, Gubrica Adrián, Kružliak Matúš, Lažo Miroslav , Novek Enrico,...

Cirkulátor

Študenti SSUŠAT v súťaži CIRKULÁTOR získali v uvedenej kategórii na foto, všetky hlavné ceny, najviac sme dostali za Logo/značka a 1. miesto za Reklamný dizajn. Víťazom gratulujeme www.cirkulator.eu...

Matematický klokan 2018

MATEMATICKÝ KLOKAN je najväčšia žiacka súťaž na svete. V tomto školskom roku sa konala 19. marca 2018 a počet všetkých riešiteľov na Slovensku bolo 67 000. Na našej škole sa so zaujímavými „klokanovskými“ úlohami popasovalo 12 žiakov. Súťažili v dvoch kategóriách: Kadet O12 (1. a 2. ročník) – 7 žiakov a Junior O34 (3....

Deň Európy

Študenti SSUŠ animovanej tvorby dňa 09.05. 2018 v rámci Dňa Európy 2018 navštívili podujatie, ktoré sa konalo na Hlavnom námestí v Bratislave. Podujatia sa zúčastnili všetci žiaci prvých, druhých a tretích ročníkov v sprievode pedagógov. Akcia bola zameraná na reprezentáciu krajín Európskej únie a zameriavala sa na súčasné problémy vo vzťahu k nášmu životnému...

Hviezdoslavov Kubín 2017/2018 – obvodné kolo

Dňa 19. 3. 2018 sme sa zúčastnili obvodného kola recitátorskej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Dome kultúry Zrkadlový háj. Dovedna sa súťaže zúčastnilo sedem študentov - traja študenti v kategórii poézia a štyria študenti v kategórii próza. Našu školu reprezentovali dve dievčatá, a to Mária Dobrovodská z 2.A a Natália Sklárová z 3.B. Obe študentky...

Hviezdoslavov Kubín 2017/2018- školské kolo

Dňa 15. 2. 2018 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho piati študenti I. - IV. ročníka. Študenti súťažili v kategórii poézia a próza, výsledky sú nasledovné: Poézia: 1. miesto - Daniel Artur Michalica, IV.B 2. miesto - Ivana Vašková, IV.B Próza: 1. miesto - Mária Dobrovodská, II.A 2. miesto...

Predmetová komisia OD

Po druhý raz stretli pedagógovia predmetovky Odevného dizajnu. Riešila sa, v rámci Zelenej školy, ekologická zložka (morálne opotrebované, recyklované materiály), príprava na módnu prehliadku v Prešove, postavenie predmetov v študijnom odbore. Zároveň sa prišla, pred pôrodom, rozlúčiť naša kolegynka, grafička Veronika Máteová, ktorej prajeme veľa štastia....

Lyžiarsky výcvik 2018

Žiaci našej školy absolvovali v dňoch 5.2. - 9.2.2018 lyžiarsky výcvikový kurz v Mýte pod Ďumbierom. Kurzu sa zúčastnilo 36 žiakov pod vedením 3 pedagógov - Mgr. M. Paliatku, PaedDr. Ľ. Ondrejovej a Mgr. E. Gerbócovej. V prvý deň kurzu boli vytvorené družstvá lyžiarov a snowboardistov pod vedením pedagógov s aprobáciou telesnej výchovy a...

Predvianočné čajové posedenie

Kolégium Zelenej školy sa aj v školskom roku 2017/2018 rozhodlo usporiadať predvianočné čajové posedenie, ktorého poslaním je nielen ochutnávka klasických, či sypaných čajov, ale aj umocnenie spolupatričnosti medzi študentmi našej školy. Vzťah k našej planéte bol umocnený najmä faktom, že si žiaci, pedagógovia a nepedagogický zamestnanci priniesli vlastné poháre, aby zabránili produkcii ďalšieho odpadu....

Certifikácia Zelená škola

Dňa 5.10.2017 v zastúpení Mgr. Eriky Gerbócovej, našej novej koordinátorky Zelenej školy prevzala SSUŠAT 3x CERTIFIKÁT ZELENEJ ŠKOLY za prítomnosti prezidenta SR p. Andreja Kisku. Ďakujeme všetkým, čo sa o to pričinili, najmä Mgr. Adelke Jančiovej, Mgr. Jankovi Mózerovi, Mgr. Janke Šifrovej, ako aj zriaďovateľke školy Mgr. Vierke Zavarčíkovej a všetkým študentom a členom...

Scroll to top