Budapešť 2018

V dňoch 26. – 28. júna 2018 sa uskutočnil školský poznávací zájazd do Budapešti. Zájazdu sa zúčastnil výber 44 žiakov zo všetkých tried za účasti p. generálnej riaditeľky Mgr. Viery Zavarčíkovej, p. riaditeľa Mgr. Jána Mózera, p. zástupkyne Mgr. Ivany Korenkovej a Mgr. Eriky Gerbócovej. Žiaci počas troch dní spoznali krásy barokového mesta Györ,...

Biblická olympiáda

Študenti SSUŠ animovanej tvorby Mária Dobrovodská, Lenka Strnátová a Dávid Šúry sa umiestnili v obvodnom kole biblickej olympiády v 2. kategórií na 3. mieste ako úspešní riešitelia. Pedagogicky ich pripravovala pani Mgr. Viera Suchomerová....

Konferencia BAB Bratislava

Na predfestivalovej tlačovej konferencii pri príležitosti XIV. ročníka Medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti BAB 2018 bola programovou riaditeľkou BAB, PhDr. Katarínou Minichovou, ArtD. uvedená naša škola. Film "René" Richarda Sebastiana Böhma bol vybraný festivalovou porotou do súťaže, ako jediný stredoškolský film medzi inými za Slovenskú republiku vybranými 4 projektami profesionálov animovaného filmu. Naši...

Súťaž Orbis Pictus

Študenti Grafického dizajnu SSUŠ animovanej tvorby vyhrali v celoslovenskej súťaži stredných škôl KREATIVITA MLADÝCH GRAFIKOV - X.ROČNÍK, Orbis Pictus tieto ceny: Viktória Bálintová - cena riaditeľa školy, Adrián Gubrica - 1. miesto (kategória D - Ilustrácia), Matej Ježko - 2. miesto (kategória A - obal), čestné uznania: Viktória Bálintová (kategória D - Ilustrácia), Adrián...

Súťaž My sa nevieme sťažovať nahlas

Študenti SSUŠ animovanej tvorby Pablo Bolaňos /pedagogické vedenie : Mgr. art. Daniela Schredlová / a Álló Bálint / pedagog. ved.: Mgr. Ján Mózer / vyhrali cenu na XX. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže "MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS, téma ročníka: "KAŽDÝ DEŇ JE DEŇ ZEME" so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu. VÍŤAZOM GRATULUJEME...

Beseda o vodiacich psoch

Dňa 18.05.2018, sa na našej škole SSUŠ animovanej tvorby uskutočnila beseda o vodiacich psoch pre ľudí so zrakovým postihnutím. Navštívila nás pani Katarína Kubišová z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy spolu s dvomi šteniatkami (niekoľkomesačnými), ktoré sú zaradené do výcvikového programu. Besedy sa zúčastnili žiaci prvých a druhých ročníkov. Dozvedeli sa mnoho...

Súťaž v stolnom tenise

Obvodné kolo v stolnom tenise stredných škôl chlapcov sa konalo na Gym. Alberta Einsteina. Turnaja sa zúčastnilo 4-členné družstvo žiakov stredných škôl. Odohrali zápasy v dvojhrách a štvorhrách so žiakmi škôl: Gym. Alberta Einsteinaoy, SZŠ Strečianska, Gym. Pankúchová, Ev. lýceum Vranovská. Za našu ho reprezentovali žiaci : Aufricht Richard, Gabura Lukáš, Lažo Miroslav ,...

Scroll to top