Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa konalo dňa 2. marca 2017. Zúčastnili sa ho piati študenti I. – III. ročníka. Sily si zmerali v prednese básnických i prozaických textov. Porota si pozorne vypočula prednes všetkých ukážok a rozhodla o nasledovných umiestneniach: POÉZIA: 1. miesto - Natália Sklářová (II.B) 2. miesto - Daniel Artur...

EXPERT Geniality Show 2016

Išlo o vyhodnotenie súťaže EXPERT geniality show, ktorá sa konala na našej škole 1. 12. 2016. Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci ľubovoľne zvolí spomedzi týchto ponúknutých tém: - Dejiny, udalosti, umenie  - Svetobežník  - Mozgolamy  - Do you speak English?  - Góly, body, sekundy  Tento...

ZOO – Zelená škola

Naša Zelená škola SSUŠAT si adoptovala v ZOO Bratislava Vlka európskeho, Mačku divú a Poníka shettlandského Finančným príspevkom chceme dopomôcť k vytvoreniu adekvátnych podmienok , ktoré by mali chovaným zvieratám pripomínať ich prirodzené prostredie, keďže najdôležitejšou úlohou zoologických záhrad je záchrana ohrozených druhov zvierat, z kt. väčšina už vymizla z prírody kvôli ľudskej rozpínavosti....

Otvorenie školského roku 2016/2017

V pondelok, 5.9.2016, sa na pôde Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby v Bratislave uskutočnilo slávnostné otvorenie nového školského roka 2016/2017. Generálna riaditeľka a zriaďovateľka školy Mgr. Viera Zavarčíková privítala nových ako aj starých študentov....

Scroll to top