2016/2017 Archives - Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Svetový deň vody

Študenka 2.A,Terézia Popelková získala na 6. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže študentov stredných umeleckých škôl k Svetovému dňu vody, vyhlásenej Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Asociáciou vodárenských spoločností CENU ASOCIÁCIE VODÁRENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ. Cena bola autorke odovzdaná osobne p. prezidentom AVS dňa 23.3.2017 v Incheba Expo Clube počas slávnostného stretnutia...

Hviezdoslavov Kubín obvodné kolo

Obvodné kolo recitačnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN sa uskutočnilo 22.marca 2017 v Dome kultúry Zrkadlový háj. Z bratislavských stredných škôl sa ho zúčastnilo 7 študentov v kategórii POÉZIA a 7 študentov v kategórii PRÓZA. Z našej školy sa obvodného kola zúčastnili až piati študenti a pri vyhlásení výsledkov pani porotkyňa s pochvalou skonštatovala, že SSUŠAT...

Prezentácia V. Rubulis

V rámci programu Erasmus Plus navštívil v termíne od 12.3. do 27.3.2017 našu školu profesor z Lotyšska. Pán Profesor V. Rubulis vyučuje na partnerskej škole figurálne kreslenie a grafický dizajn. Študenti 4. ročníka študijného odboru grafický dizajn mali možnosť sa zúčastniť prednášky pána profesora, na ktorej prezentoval informácie o svojej škole, krajine a odprezentoval...

Lyžiarky výcvik 2016/2017

Žiaci našej školy absolvovali v dňoch 6.3. - 10.3. 2017 lyžiarsky výcvikový kurz v Telgárte. Kurzu sa zúčastnilo 42 žiakov a 3 pedagógovia. V prvý deň boli vytvorené družstvá lyžiarov a snowbordistov a pod dohľadom lyžiarskych inštruktorov a učiteľov si všetci užívali športové radovánky. Na záver lyžiarskeho kurzu sa uskutočnili preteky. Vrátili sa zdraví,...

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa konalo dňa 2. marca 2017. Zúčastnili sa ho piati študenti I. – III. ročníka. Sily si zmerali v prednese básnických i prozaických textov. Porota si pozorne vypočula prednes všetkých ukážok a rozhodla o nasledovných umiestneniach: POÉZIA: 1. miesto - Natália Sklářová (II.B) 2. miesto - Daniel Artur...

EXPERT Geniality Show 2016

Išlo o vyhodnotenie súťaže EXPERT geniality show, ktorá sa konala na našej škole 1. 12. 2016. Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci ľubovoľne zvolí spomedzi týchto ponúknutých tém: - Dejiny, udalosti, umenie  - Svetobežník  - Mozgolamy  - Do you speak English?  - Góly, body, sekundy  Tento...

ZOO – Zelená škola

Naša Zelená škola SSUŠAT si adoptovala v ZOO Bratislava Vlka európskeho, Mačku divú a Poníka shettlandského Finančným príspevkom chceme dopomôcť k vytvoreniu adekvátnych podmienok , ktoré by mali chovaným zvieratám pripomínať ich prirodzené prostredie, keďže najdôležitejšou úlohou zoologických záhrad je záchrana ohrozených druhov zvierat, z kt. väčšina už vymizla z prírody kvôli ľudskej rozpínavosti....

Scroll to top