Svetový deň vody

Študenka 2.A,Terézia Popelková získala na 6. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže študentov stredných umeleckých škôl k Svetovému dňu vody, vyhlásenej Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Asociáciou vodárenských spoločností CENU ASOCIÁCIE VODÁRENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ. Cena bola autorke odovzdaná osobne p. prezidentom AVS dňa 23.3.2017 v Incheba Expo Clube počas slávnostného stretnutia...

Hviezdoslavov Kubín obvodné kolo

Obvodné kolo recitačnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN sa uskutočnilo 22.marca 2017 v Dome kultúry Zrkadlový háj. Z bratislavských stredných škôl sa ho zúčastnilo 7 študentov v kategórii POÉZIA a 7 študentov v kategórii PRÓZA. Z našej školy sa obvodného kola zúčastnili až piati študenti a pri vyhlásení výsledkov pani porotkyňa s pochvalou skonštatovala, že SSUŠAT...

Prezentácia V. Rubulis

V rámci programu Erasmus Plus navštívil v termíne od 12.3. do 27.3.2017 našu školu profesor z Lotyšska. Pán Profesor V. Rubulis vyučuje na partnerskej škole figurálne kreslenie a grafický dizajn. Študenti 4. ročníka študijného odboru grafický dizajn mali možnosť sa zúčastniť prednášky pána profesora, na ktorej prezentoval informácie o svojej škole, krajine a odprezentoval...

Lyžiarky výcvik 2016/2017

Žiaci našej školy absolvovali v dňoch 6.3. - 10.3. 2017 lyžiarsky výcvikový kurz v Telgárte. Kurzu sa zúčastnilo 42 žiakov a 3 pedagógovia. V prvý deň boli vytvorené družstvá lyžiarov a snowbordistov a pod dohľadom lyžiarskych inštruktorov a učiteľov si všetci užívali športové radovánky. Na záver lyžiarskeho kurzu sa uskutočnili preteky. Vrátili sa zdraví,...

Scroll to top