Odovzdávanie maturitných vysvedčení a certifikátov školy

Srdečne Vás pozývame na slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení a certifikátov absolventom našej školy, ktoré sa uskutoční dňa 12.6.2015 o 9,00 hod v športovej hale školy za účasti pani zriaďovateľky a riaditeľky Mgr. Viery Zavarčíkovej, pedagogického zboru, rodičov a priateľov školy. Absolventi oblečení v originálnych a reprezentačných rovnošatách školy preberú dokumenty z rúk pani riaditeľky....

Beseda o odbornej stáži Erasmus Plus

CHANGING LIVES. OPENING MINDS. PROJEKT „MODERNE ŽIŤ S UMENÍM“ Vo výberovej procedúre na rok 2014 bol Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu schválený projekt č. 2014-1-SK01-KA102-000162. Traja študenti SSUSAT absolvovali odbornú stáž v North Karelia College, Outokumpu Fínsko. Svoje dojmy a zážitky prezentovali študentom školy počas triednických hodín jednotlivých tried....

Stena lásky v OC Centra

Podujatie s názvom „Stena lásky“ bude v priestoroch známeho bratislavského nákupného strediska OC Central. Netradičná výstava bude prebiehať od 23. apríla do 6. mája 2015. Počas tohto obdobia môžu návštevníci napísať alebo nakresliť odkaz svojim blízkym na špeciálne postavenú „Stenu lásky“. Okrem toho na nich čaká aj umelecký zážitok v podobe výstavy obrazov mladých...

Scroll to top