2014/2015 Archives - Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Odovzdávanie maturitných vysvedčení a certifikátov školy

Srdečne Vás pozývame na slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení a certifikátov absolventom našej školy, ktoré sa uskutoční dňa 12.6.2015 o 9,00 hod v športovej hale školy za účasti pani zriaďovateľky a riaditeľky Mgr. Viery Zavarčíkovej, pedagogického zboru, rodičov a priateľov školy. Absolventi oblečení v originálnych a reprezentačných rovnošatách školy preberú dokumenty z rúk pani riaditeľky....

Beseda o odbornej stáži Erasmus Plus

CHANGING LIVES. OPENING MINDS. PROJEKT „MODERNE ŽIŤ S UMENÍM“ Vo výberovej procedúre na rok 2014 bol Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu schválený projekt č. 2014-1-SK01-KA102-000162. Traja študenti SSUSAT absolvovali odbornú stáž v North Karelia College, Outokumpu Fínsko. Svoje dojmy a zážitky prezentovali študentom školy počas triednických hodín jednotlivých tried....

Stena lásky v OC Centra

Podujatie s názvom „Stena lásky“ bude v priestoroch známeho bratislavského nákupného strediska OC Central. Netradičná výstava bude prebiehať od 23. apríla do 6. mája 2015. Počas tohto obdobia môžu návštevníci napísať alebo nakresliť odkaz svojim blízkym na špeciálne postavenú „Stenu lásky“. Okrem toho na nich čaká aj umelecký zážitok v podobe výstavy obrazov mladých...

Deň otvorených dverí 2014

Dňa 2. decembra sa na pôde našej školy uskutočnil ďalší Deň otvorených dverí , kedy sme mohli v priestoroch školy privítať a zaujať našich budúcich študentov. Okrem toho, že si mohli prezrieť naše učebne, techniku, mohli vidieť aj študentov priamo „v akcii“. Medzi najväčšie „ťaháky“ tohto dňa patrila prednáška nášho bývalého žiaka, absolventa VŠMU...

Návšteva útulku slobody zvierat

V utorok 7.10. 2014 študenti 1.A, 1. B a členovia kolégia Zelenej školy navštívili útulok na Poliankach v Bratislave. Návštevy sa zúčastnila aj pani zriaďovateľka a generálna riaditeľka Mgr. Viera Zavarčíková, ktorá okrem mesačnej finančnej podpory priniesla do útulku havkáčom a mačičkám granule a pamlsky. Študenti v rámci svojej iniciatívy priniesli hračky, staré uteráky,...

Scroll to top