Burza nepotrebných vecí

Dňa 20. februára 2018 bol Svetový deň sociálnej spravodlivosti 
Na prízemí našej školy sa uskutočnila ďalšia z našich búrz nepotrebných vecí, ktorá umožňuje zakúpiť si rôzne veci za symbolickú cenu 0,50 eur a okrem toho pomáha prírode, nakoľko mnohé z tých vecí by ich pôvodný majiteľ zahodil pravdepodobne do odpadu. 
Burza sa uskutočnila 27. februára 2018 na prízemí SSUŠAT. 
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli a darovali veci, ktoré určite ešte iným ľudom dobre poslúžia. 

Darcovia:
Mgr. Ján Mózer 
Mgr. Eleonóra Šmidová
Mgr. art. Daniela Schrédlová
Mgr. Erika Gerbócová
Mgr. Veronika Máteová
Mgr. art. Ivana Kvaššayová
Mgr. art. Simona Vlkovič Schurdáková 
Mgr. Lucia Halimovič
Mgr. Matúš Blšťák
Ema Fručeková – 1.A
Stanislava Antošová – 2.A
David Ftorek – 2.A
Linda Gréková – 2.A
Lucia Krútelová – 2.A
Katarína Jelínková – 2.A
Annamária Jelínková – 2.B
Veci, ktoré sme nepredali darujeme dobročinným organizáciám v meste Bratislava.

Scroll to top