Budapešť 2018 - Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Budapešť 2018

V dňoch 26. – 28. júna 2018 sa uskutočnil školský poznávací zájazd do Budapešti. Zájazdu sa zúčastnil výber 44 žiakov zo všetkých tried za účasti p. generálnej riaditeľky Mgr. Viery Zavarčíkovej, p. riaditeľa Mgr. Jána Mózera, p. zástupkyne Mgr. Ivany Korenkovej a Mgr. Eriky Gerbócovej. Žiaci počas troch dní spoznali krásy barokového mesta Györ, kláštora v Pannonhalme a historického centra hlavného mesta Maďarska. Výlet bol spestrený návštevou podmorského akvária Tropicarium a voľným rochodom, počas ktorého, mali možnosť žiaci preskúmať miesta, ktoré ich najviac zaujímali. Celý školský výlet sa niesol v duchu zábavy a žiaci získali okrem nových poznatkov aj mnoho nezabudnuteľných zážitkov.

Scroll to top