Beseda o vodiacich psoch - Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Beseda o vodiacich psoch

Dňa 18.05.2018, sa na našej škole SSUŠ animovanej tvorby uskutočnila beseda o vodiacich psoch pre ľudí so zrakovým postihnutím. Navštívila nás pani Katarína Kubišová z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy spolu s dvomi šteniatkami (niekoľkomesačnými), ktoré sú zaradené do výcvikového programu. Besedy sa zúčastnili žiaci prvých a druhých ročníkov. Dozvedeli sa mnoho informácií nielen o samotnom programe, ale aj o tom, ako sa starať o psíka a jeho výchovu a ako je potrebné empaticky myslieť a pomáhať v bežnom živote ľuďom so zrakovým postihnutím. Záver besedy sa niesol v duchu otvorenej diskusie a konkrétnych ukážok cvičiteľky. Ako vďaku za návštevu, psíky dostali sponzorský dar od p. GR a Zriaďovateľky školy Mgr. Viery Zavarčíkovej vo forme granúl, mlsiek a hračiek.

Scroll to top