Predmetová komisia OD

Po druhý raz stretli pedagógovia predmetovky Odevného dizajnu. Riešila sa, v rámci Zelenej školy, ekologická zložka (morálne opotrebované, recyklované materiály), príprava na módnu prehliadku v Prešove, postavenie predmetov v študijnom odbore. Zároveň sa prišla, pred pôrodom, rozlúčiť naša kolegynka, grafička Veronika Máteová, ktorej prajeme veľa štastia....

Lyžiarsky výcvik 2018

Žiaci našej školy absolvovali v dňoch 5.2. - 9.2.2018 lyžiarsky výcvikový kurz v Mýte pod Ďumbierom. Kurzu sa zúčastnilo 36 žiakov pod vedením 3 pedagógov - Mgr. M. Paliatku, PaedDr. Ľ. Ondrejovej a Mgr. E. Gerbócovej. V prvý deň kurzu boli vytvorené družstvá lyžiarov a snowboardistov pod vedením pedagógov s aprobáciou telesnej výchovy a...

Predvianočné čajové posedenie

Kolégium Zelenej školy sa aj v školskom roku 2017/2018 rozhodlo usporiadať predvianočné čajové posedenie, ktorého poslaním je nielen ochutnávka klasických, či sypaných čajov, ale aj umocnenie spolupatričnosti medzi študentmi našej školy. Vzťah k našej planéte bol umocnený najmä faktom, že si žiaci, pedagógovia a nepedagogický zamestnanci priniesli vlastné poháre, aby zabránili produkcii ďalšieho odpadu....

Certifikácia Zelená škola

Dňa 5.10.2017 v zastúpení Mgr. Eriky Gerbócovej, našej novej koordinátorky Zelenej školy prevzala SSUŠAT 3x CERTIFIKÁT ZELENEJ ŠKOLY za prítomnosti prezidenta SR p. Andreja Kisku. Ďakujeme všetkým, čo sa o to pričinili, najmä Mgr. Adelke Jančiovej, Mgr. Jankovi Mózerovi, Mgr. Janke Šifrovej, ako aj zriaďovateľke školy Mgr. Vierke Zavarčíkovej a všetkým študentom a členom...

Výchovný koncert „Piesňou proti kyberšikane“

Aj takto by sa dal nazvať výchovný koncert, ktorého sa zúčastnili žiaci 1. – 3. ročníka SSUŠAT v Aule STU na Vazovovej ulici 15.11.2018. Problematika kyberšikany nie je generácii, ktorá sa „narodila s mobilom v ruke“ cudzia. A myšlienka spojiť príjemné s užitočným je dobrou metódou, ako nenásilnou formou upozorňovať na súčasné problémy mladých....

Erasmus 2018

Štyri študentky našej školy s pedagógom, Katkou Lazarovou, absolvujú mesačnú stáž v rámci EÚ na lotyšskej umeleckej škole Nationala Makslu Viduskola, kde sa venujú veľkoformátovej fotografii. Želáme im veľa úspechov a šťastný návrat na Alma mater. ...

Deň sponzorstva v bratislavskej ZOO

07.10.2018 sa konal Deň sponzorstva v bratislavskej ZOO. Príhovor pani riaditeľky ZOO sa konal pri výbehu medveďa hnedého, ktorý po vlkoch sa stal predmetom nového projektu na nový výbeh. Mali sme možnosť viesť aj diskusiu ohľadom sponzorstva našej školy a aktivitách na zlepšenie situácie zvierat v ZOO, ktoré u nás rozvíjame u študentov v...

Ocenený časopis Create

Miestna knižnica Petržalka udelila čestné uznanie našej SSUŠAT za školský internetový časopis CREATE v súťaži "Život našimi očami novinári tretieho tisícročia" na 22. ročníku súťaže školských časopisov. Ocenenými boli študenti redakčnej rady : šéfredaktor Alexandra Rybárská, Vanessa Mayerová, redaktori Alinka Petrová, Vratko Cyprich, Lucia Krútelová, za grafiku Miroslav Papay, Lukáš Gabura ...

Pripravovaná výstava

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby bude prezentovať výstavu výtvarných prác študentov na tému HOMMAGE à KLIMT, SCHIELE, MOSER v CC Centre v Petržalke 4. – 24.10.2018 vernisáž 4.10.2018 o 14 h. ( Autor úvodného konceptu k výstave – Mgr. Ján Mózer, riaditeľ SSUŠAT )    V roku 1918 skolila zákerná španielska chrípka (samozrejme,...

Deň sponzorstva v bratislavskej ZOO

07.10.2018 sa konal Deň sponzorstva v bratislavskej ZOO. Príhovor pani riaditeľky ZOO sa konal pri výbehu medveďa hnedého, ktorý po vlkoch sa stal predmetom nového projektu na nový výbeh. Mali sme možnosť viesť aj diskusiu ohľadom sponzorstva našej školy a aktivitách na zlepšenie situácie zvierat v ZOO, ktoré u nás rozvíjame u študentov v...

Smetiari medzi nami

21.4.2018 sa v rámci Bratislavských mestských dní 2018 konalo na Tyršovom nábreží podujatie s názvom "Smetiari medzi nami" . V rámci celodenných podujatí, ktoré sú zamerané na ekologickú likvidáciu odpadu sa odprezentovala aj naša škola, ktorá ukázala, akým spôsobom sa dokáže odpad premeniť na umelecké dielo. ...

Darovanie vecí z burzy

Po našej burze nepotrebných vecí, ktorá sa konala na škole dňa 27.02. 2018, sme sa rozhodli, že veci, ktoré nám zostali darujeme ľuďom, ktorí to potrebujú. Darovanie prinieslo so sebou dva úžasné pocity – pomoc blížnemu a vedomie, že sme ušetrili našu planétu od ich skorého pobytu na preplnených skládkach. Darovania sa zúčastnili žiaci...

Burza nepotrebných vecí

Dňa 20. februára 2018 bol Svetový deň sociálnej spravodlivosti  Na prízemí našej školy sa uskutočnila ďalšia z našich búrz nepotrebných vecí, ktorá umožňuje zakúpiť si rôzne veci za symbolickú cenu 0,50 eur a okrem toho pomáha prírode, nakoľko mnohé z tých vecí by ich pôvodný majiteľ zahodil pravdepodobne do odpadu.  Burza sa uskutočnila 27....

Ekologická výstava Avion shopping park Bratislava

Dňa 22.02. 2018 sme v rámci Kolégia Zelenej školy absolvovali ekologickú výstavu v nákupnom centre Avion shopping park v Bratislave, ktorá bola zameraná na recykláciu a predchádzanie odpadu. Výstava bola veľkou inšpiráciou, nakoľko obsiahla v sebe všetky materiály a možnosti, ako s nimi ďalej nakladať. Pre širokú verejnosť usporiadatelia pripravili tzv. „Céčkomat“, ktorý za...

Predvianočné čajové posedenie

Kolégium Zelenej školy sa aj v školskom roku 2017/2018 rozhodlo usporiadať predvianočné čajové posedenie, ktorého poslaním je nielen ochutnávka klasických, či sypaných čajov, ale aj umocnenie spolupatričnosti medzi študentmi našej školy. Vzťah k našej planéte bol umocnený najmä faktom, že si žiaci, pedagógovia a nepedagogický zamestnanci priniesli vlastné poháre, aby zabránili produkcii ďalšieho odpadu....

Kontrola Zelenej školy

Dňa 12.5.2017 prebehlo záverečné hodnotenie dvojročného cyklu medzinárodného programu Zelená škola s prioritnou témou ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY. Hlavná koordinátorka programu ZELENÁ ŠKOLA Bc. Miroslava Piláriková spolu s regionálnym koordinátorom Mgr. Františkom Halásom sa stretli s koordinátormi Zelenej školy SSUŠAT Mgr. Adelou Vrbovou, Mgr. Jánom Mózerom a študentmi - členmi kolégia SSUŠAT. Následne navštívili...

PREDVIANOČNÁ BURZA

Dňa 2.12.2016 zrealizovali študenti z kolégia za pomoci koordinátorov Zelenej školy predvianočnú burzu. Predtým však vyzvali pedagógov a študentov školy, aby priniesli z domu zachovalé veci, ktoré už sami nepotrebujú, no iných ľudí ešte môžu potešiť. Ochotní pedagógovia a študenti (prevažne z prvého ročníka) napokon priniesli veľké množstvo vecí, ktoré následne študenti z kolégia...

ČAJOVÁ SEANSA

Študenti z kolégia Zelenej školy za pomoci koordinátorov sa rozhodli, že zasadia liečivé byliny, ktoré nasušia a v predvianočnom období zrealizujú čajovú seansu, na ktorej budú ponúkať ostatným študentom a zamestnancom školy čaje z liečivých bylín....

ADOPCIA ZVIERAT V BRATISLAVSKEJ ZOO

Naša škola si adoptovala v ZOO BRATISLAVA PONÍKA SHETLANSKÉHO,MAČKU DIVÚ A VLKA EURÓPSKEHO. Finančným príspevkom chceme dopomôcť k vytvoreniu adekvátnych podmienok, ktoré by mali chovaným zvieratám pripomínať ich prirodzené prostredie, keďže najdôležitejšou úlohou zoologických záhrad je záchrana ohrozených druhov zvierat, z kt. väčšina už vymizla z prírody kvôli ľudskej rozpínavosti. Uvedené zvieratá bude naša...

Zber papiera

SSUŠAT sa zapojila do projektu s názvom Úsmev pre strom, ktorý vyhlásila spoločnosť SHP Group (bývalý Harmasan). Keďže spoločnosť vyrába zo stromov hygienické potreby, rozhodla sa prostredníctvom škôl rozbehnúť projekt, v ktorom chce zachrániť stromy aspoň výsadbou ďalších stromčekov a zberom papiera. Po zrealizovanej jesennej výsadbe stromčekov v areáli a okolí školy zorganizovalo kolégium...

REGIONÁLNY SEMINÁR ZELENEJ ŠKOLY FOTILI ŠTUDENTI NAŠEJ ŠKOLY

Seminár prebiehal v dvoch miestnostiach a naši študenti FOTOGRAFICKÉHO DIZAJNU rozdelení na dve skupiny fotili priebeh v oboch miestnostiach. V jednej boli školení pedagógovia regionálnou koordinátorkou - Mgr. Janou Martinovou, ktorá ich prostredníctvom workshopov informovala o fungovaní programu Zelenej školy. A v druhej miestnosti, pod vedením manažérky programu - p. Miroslavy Pilárikovej, realizovali žiaci...

SADENIE STROMOV

Dňa 20.11.2015, v rámci témy ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY, zrealizovali študenti z kolégia, za pomoci záhradníka p. Gondára a koordinátorov Zelenej školy SSUŠAT, výsadbu osemnástich listnatých a ihličnatých stromčekov.  Areál svojej školy skrášlili tromi cypruštekmi, dvomi tujami, jednou paulowniou a jednou borovicou, pričom ich prišla slovne podporiť aj samotná pani generálna riaditeľka, ktorá bola...

Zelená škola: Záverečná kontrola

Dňa 14.5.2015 prebehlo záverečné hodnotenie dvojročného cyklu medzinárodného programu Zelená škola s prioritnou témou Voda.  Regionálna koordinátorka Mgr.Jana Koťková spolu s hodnotiteľom konzultantom Ing. arch. Róbertom Sekulom sa stretli s koordinátormi Zelenej školy SSUŠAT Mgr. Adelou Vrbovou, Mgr. Jánom Mózerom a členmi kolégia.  Následne návštívili pani zriaďovateľku a riaditeľku, ktorá je riadiacim pracovníkom kolégia...

Vyhodnotenie výstupného dotazníka

Výstupného dotazníka sa zúčastnilo 101 respondentov, z toho 44 mužov, 57 žien, konkrétne 43 prvákov, 26 druhákov, 21 tretiakov a 11 zamestnancov. Relevantnými pre celkový výsledok / splnenia nášho prvého cieľa/ sú otázky č. 1 a 9, v ktorých sa zisťuje saturácia pitného režimu respondenta, teda či respondent zvykol piť vodu z vodovodu. Keď...

Vernisáž výstavy SPÝTAJ SA VODY

Dňa 29.4.2015 sa uskutočnila v CikCak Centre, v Petržalke, vernisáž výstavy SPÝTAJ SA VODY. Na výstave, ktorá potrvá do 22.5.2015 môžu návštevníci uvidieť fotografie, maľby, kresby a objekty, ktoré vytvorili študenti našej školy, na tému VODA, v rámci medzinárodného environmentálneho programu ZELENÁ ŠKOLA. ...

Deň zeme 2015

Medzinárodný program - Zelená škola vyzval všetky školy, ktoré sú súčasťou tohto programu, aby sa počas týždňa 20.-26.4.2015 zapojili do aktivity Deň Zelených škôl a urobili počas jedného dňa záväzok pre Zem, keďže je 22.4.2015 DEŇ ZEME.  My sme si vybrali utorok 21.4.2015 a ako škola sme si dali záväzok, aby v tento deň...

Vodný karneval

Dňa 26.2.2015 sa na našej škole uskutočnil VODNÝ KARNEVAL, ktorý usporiadali členovia kolégia Zelenej školy SSUŠAT za podpory pani zriaďovateľky Mgr. Viery Zavarčíkovej. Zúčastnili sa ho študenti našej školy v maskách, ktoré si vlastnoručne zhotovili na hodinách VYP.  Členmi odbornej poroty boli pani zriaďovateľka Mgr. Viera Zavarčíková, pani zástupkyne Mgr. Jana Juránková, Mgr. Katarína...

FOTENIE POHÁROV

Na konci novembra koordinátori Zelenej školy spolu s pani učiteľkou vyučujúcou predmety v odbore FOTOGRAFICKÝ DIZAJN zrealizovali dvojhodinové stretnutie, na ktorom študenti fotografie odfotili maľované poháre žiakov. Fotografie budú následne zverejnené na stránke školy, na ktorej môžu všetci návštevníci hlasovať o najkrajšie maľovaný pohár.  Zároveň počas dvojhodinovky zrealizovali so žiakmi celej školy fotenie selfie-fotiek,...

MAĽOVANIE POHÁROV

V priebehu októbra dostal každý žiak našej školy sklený pohár, ktorý so mohol ľubovoľne omaľovať na predmetoch VÝTVARNÁ PRÍPRAVA, FIGURÁLNE KRESLENIE a MODELOVANIE.  Ručne omaľované poháre budú žiakom slúžiť na zvýšenie pitia vody z vodovodu, čo je jedným z cieľov nášho Environmentálneho akčného plánu,  Veľká vďaka patrí v prvom rade našej generálnej pani riaditeľke,...

ROVESNÍCKE VZDELÁVANIE ŠTUDENTOV

Počas septembra využili žiaci z kolégia vyučovací predmet BIOLÓGIA na to, aby pod vedením koordinátorky Mgr. Adely Vrbovej zrealizovali rovesnícke vzdelávanie s cieľom prilákať nových študentov z tried 1.A a 1.B.  Prostredníctvom dataprojektoru premietli prvákom prezentáciu s najdôležitejšími informáciami o programe Zelená škola a jeho fungovaní na našej škole. Zároveň ich informovali o prioritnej...

ZBER PODPISOV V STAROM MESTE

Zber podpisov na podporu našej petície sme zrealizovali prostredníctvom zverejnenia petičného hárku nielen na stránke školy, ale aj na ekologickej stránke (www.ekoforum.sk), ďalej oslovením rodičov našich študentov, ale aj oslovením samotných študentov nad 18 rokov a v neposlednom rade dobrovoľným podpisovaním petičného hárku na vrátnici a na sekretariáte pani generálnej riaditeľky.  Najväčší prínos podpisov...

SPRÁVA O PETÍCII PROTI NELEGÁLNEJ VÝSTAVBE NA JAROVSKOM RAMENE

V roku 2013, s prioritnou témou – ODPAD, sme spoločnými silami dokázali, že patríme medzi environmentálne mysliace školy, za čo sme aj dostali certifikát a diplom najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na svete, programu Zelená škola. V súčasnosti, s prioritnou témou – VODA, nám tiež nie je ľahostajné, ako nedbalo sa zaobchádza s týmto vysokohodnotným prírodným...

Kampaň MODRÝ GOMBÍK 2014 (14.5.2014)

Dňa 14. 5. 2014 sa zapojili študenti z kolégia Zelenej školy SSUŠAT, ako dobrovoľníci, do kampane Modrý gombík 2014. Pod vedením koordinátorov zrealizovali zbierku najprv v našej škole a následne aj v jej okolí. Výťažok zo zbierky poputoval na realizáciu trojročného projektu, prostredníctvom ktorého chce UNICEF docieliť, aby sa pitná voda stala základom života...

Exkurzia v lužných lesoch (7.5.2014)

Dňa 7.5. 2014 sme využili ponuku z Inštitútu aplikovanej ekológie – DAPHNE a absolvovali sme so študentmi z kolégia Zelenej školy SSUŠAT exkurziu na Sihoť, konkrétne do Bratislavských luhov. Bratislavské luhy na Sihoti boli v roku 2000 zaradené do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie - Natura 2000. Táto sústava chránených území má...

Scroll to top