uatadmin, Author at Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Otvorenie Galérie UAT

27.2. 2020 bola slávnostne otvorená prvá výstava v Galérii UAT. Výstava Na začiatku sú kresba a maľba je zameraná na práce vznikajúce na hodinách predmetov figurálne kreslenie, výtvarná príprava a výtvarný ateliér. Počas týchto hodín sa žiaci učia anatómiu, perspektívu , náuku o farbách a mnohé iné zručnosti, ktoré naplno využijú vo svojich hlavných...

záchrana mačičiek, pomoc, adopcie

ĎAKUJEME Súkromnej škole umeleckého priemyslu a animovanej tvorby v Bratislave UAT za opätovné preplatenie jednej z našich veterinárnych faktúr. Táto škola je Zelenou školou. Titul získavajú školy, ktoré v posledných 2 rokoch realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením žiakov. Ich cieľom je zvýšiť vplyv školy na životné prostredie a ponúknuť zaujímavejšie...

Vernisáž Odpad/dopad

Vernisáž našej Zelenej školy "Odpad/dopad" v CCCentre Bratislava Petržalka, ktorej sa zúčastnili okrem študentov a pedagógov SSUŠAT aj zriaďovateľka školy Viera Zavarčíková, riaditeľ Ján Mózer, predsedníčka a koordinátorka Zelenej školy Erika Gerbócová, bývalá predsedníčka ZŠ Janka Šifrová, zástupca Zelenej školy celého Slovenska Juraj Oravec a zástupcovia médii... Záverečná výstava SSUŠAT - Zelenej školy. Dvojročná...

Vernisáž Máme plán B?

Zúčastnili sme sa na vernisáži 21. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže s ekologickou tematikou. Janka Petková z 1.A získala za svoje výtvarné práce ocenenie a reprezentuje našu školu na výstave s názvom: Máme plán B? v Banskej Štiavnici....

Ocenenia našich žiakov

Žiak Milan Kollár (1.B) získal CENU Výskumného ústavu vodného hospodárstva za fotografické dielo "Bublinky" a žiak Jakub Bondor (4.A) získal 3. miesto v súťaži CINEMA 2019 (v krajskom kole). V tejto súťaži vyhral 1. miesto Samuel Fulec a ďalšie 3. miesto Allo Bálint, naši minuloroční absolventi....

Výstava ODPAD / DOPAD

Výstava bola zavŕšením dvojročného certifikačného obdobia ODPAD v umeleckej forme. Žiaci prezentovali práce, ktoré vytvárali na všetkých odborných predmetoch, vo všetkých odboroch. Konala sa v CIK CAK Centre v Petržalke. Výstavy sa zúčastnil aj manažér Zelenej školy Juraj Oravec....

Ekokódex 2019

Žiačka 3.A triedy Ema Kraščeničová vytvorila pod vedením Ing. Štefana Kováčika ekokódex certifikačného obdobia ODPAD. Je to 3D model zvieraťa, ktoré sa mení na obraz prostredia, v ktorom sa nachádza. Konkrétne je to medveď, ktorý je vystavený znečisťovaniu a výrubu slovenských lesov....

Otvorenie školského roku 2011/2012

V pondelok 5. septembra 2011 sme na SSUŠ animovanej tvorby privítali študentov našej školy a ich rodičov a slávnostným otvorením sme spoločne vstúpili do nového školského roka. Program nám obohatila aj skupina historického šermu SIC svojím šermiarskym vystúpením a salvami, ktorými symbolicky odštartovala školský rok 2011/2012....

Best of Animofest 2006 – 2012

V rámci 7.ročníka Medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl – ANIMOFEST 2012 bola udelená aj cena BEST OF ANIMOFEST 2006 – 2012 za najlepší animovaný film zo všetkých doterajších ročníkov festivalu. Cenu získala Zuzana Bobríková za animovaný film ALEGRÍA....

Školenie Blade 2.0 Training

V dňoch 2. a 3. septembra 2013 boli pedagógovia súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby Ján Drobný, Mgr. Dušan Blahút, Mgr. Ján Slovák a technici Ing. Richard Petruš a Bc. Pavel Filadelfi, účastní na školení organizovanom anglickou firmou VICON SUPPORT, ktorého podstatou bolo zaškolenie v programe Vicon Blade, účinného nástroja technológie Motion Capture. Školenia...

Bibliotéka 2012

V dňoch od 8. do 11. novembra 2012 sa v priestoroch Incheby uskutočnil 20. ročník medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka. Súčasťou podujatia bola aj výstava vzdelávania a didaktickej techniky Pedagogika. Svoj reprezentačný stánok mala aj naša škola. Oproti stánku sa nachádzala miestnosť s názvom Veľtržné kino, kde sa v časoch od 10:00 do 13:00 a...

ANIMOFEST 2014

dátum konania: 11. jún 2014 riaditeľka festivalu: Viera Zavarčíková predseda poroty: Karol Holubčík Jaroslav Baran Štefan Martauz Ľudmila Pavolová Martin Šperka Ján Drobný Štefan Vraštiak Ľubomír Horník Marek Hollý...

Kampaň MODRÝ GOMBÍK 2014

Dňa 14. 5. 2014 sa zapojili študenti z kolégia Zelenej školy SSUŠAT, ako dobrovoľníci, do kampane Modrý gombík 2014. Pod vedením koordinátorov zrealizovali zbierku najprv v našej škole a následne aj v jej okolí. Výťažok zo zbierky poputoval na realizáciu trojročného projektu, prostredníctvom ktorého chce UNICEF docieliť, aby sa pitná voda stala základom života...

Školské majstrovstvá v orientačnom behu

Dňa 8.4. sa uskutočnili Školské majstrovstvá v orientačnom behu. Zúčastnili sa žiačky 1.A Lujza Stopková a Ľubica Lelkesová. V kategórii Žiaci stredných škôl súťažili Mário Fábri z 1.A, Dominik Daniš a Peter Cabarka z 2.A. Na 4. mieste sa umiestnil Dominik a na 6. mieste Mário. V kategórii družstiev sa naša škola umiestnila na...

Výstava historických kostýmov

Dňa 19.2.2014 sa študenti Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby v Bratislave zúčastnili jedinečnej a dych vyrážajúcej výstavy historických kostýmov. Výstavu zahájila spoluautorka kostýmov pani Eleonóra Šafáriková, ktorá na našej škole zodpovedá za praktickú časť štúdia v odbore Odevný dizajn. Pani Šafáriková oboznámila študentov s procesom výroby a so zaujímavými detailmi tvorby jednotlivých kostýmov....

AKREDITAČNA KOMISIA U NÁS

Dňa 30. septembra sa uskutočnila návšteva pracovnej skupiny akreditačnej komisie v zložení prof. Ladislav Čarný, prof. Daniela Ježová, Ing. Ján Holeček, RNDr. Mária Holická a Mgr Katarína Ľahká, ktorej úlohou bolo overiť podklady k žiadosti Akadémie filmovej tvorby a multimédií, o udelenie štátneho súhlasu pôsobiť ako súkromná ,,Vysoká škola filmovej tvorby a multimédií’’. Akreditačná...

Deň otvorených dverí 2013

Dňa 5. decembra sa na pôde našej školy uskutočnil dlho očakávaný Deň otvorených dverí , kedy sme mohli v priestoroch školy privítať a zaujať našich budúcich študentov. Okrem toho, že si mohli prezrieť naše učebne, techniku, mohli vidieť aj študentov priamo „v akcii“. Medzi najväčšie „ťaháky“ tohto dňa patrila účasť nášho bývalého študenta, Jakuba...

Odovzdávanie maturitných vysvedčení a certifikátov školy

Srdečne Vás pozývame na slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení a certifikátov absolventom našej školy, ktoré sa uskutoční dňa 12.6.2015 o 9,00 hod v športovej hale školy za účasti pani zriaďovateľky a riaditeľky Mgr. Viery Zavarčíkovej, pedagogického zboru, rodičov a priateľov školy. Absolventi oblečení v originálnych a reprezentačných rovnošatách školy preberú dokumenty z rúk pani riaditeľky....

Beseda o odbornej stáži Erasmus Plus

CHANGING LIVES. OPENING MINDS. PROJEKT „MODERNE ŽIŤ S UMENÍM“ Vo výberovej procedúre na rok 2014 bol Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu schválený projekt č. 2014-1-SK01-KA102-000162. Traja študenti SSUSAT absolvovali odbornú stáž v North Karelia College, Outokumpu Fínsko. Svoje dojmy a zážitky prezentovali študentom školy počas triednických hodín jednotlivých tried....

Stena lásky v OC Centra

Podujatie s názvom „Stena lásky“ bude v priestoroch známeho bratislavského nákupného strediska OC Central. Netradičná výstava bude prebiehať od 23. apríla do 6. mája 2015. Počas tohto obdobia môžu návštevníci napísať alebo nakresliť odkaz svojim blízkym na špeciálne postavenú „Stenu lásky“. Okrem toho na nich čaká aj umelecký zážitok v podobe výstavy obrazov mladých...

Scroll to top