8630 Q Animovaná tvorba – Vyššie odborné štúdium

Slider

Odborný profil absolventa

Po absolvovaní štúdia disponujú absolventi teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami v práci s prostriedkami televíznej a filmovej technológie a animácie. Majú profesionálne znalosti a zručnosti v predmetoch 2D animácia, 3D animácia, vizuálne efekty, scenáristika, dramaturgia, réžia, strih, zvuk, produkcia a distribúcia audiovizuálneho animovaného diela. Absolventi ovládajú prácu s grafickými softvérmi Adobe Photoshop, Autodesk 3Ds Max, Maya, ToonBoom Harmony, Adobe After Effecst, Vicon Blade, Adobe Premiere Pro. Získavajú prehľad v teórii dejín umenia, dejín animovaného filmu, právnych normách v audiovizuálnej oblasti.