Animofest 2020

1.miesto 2.miesto 3.miesto
Problémy
Andrea Pátková aVeronika Valentová
Nimral
Mária Dobrovodská
Plný žalúdok
Ingrid Lányiová
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
festival animovaného filmu festival animovanej tvorby festival animovaného filmu

Čestné uznanie Čestné uznanie Čestné uznanie
Najmenší mužíček
Dávid Šúry
Skrývačka
Richard Zbiták
Pokora
Alinka Petrová
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
festival animovaného filmu festival animovaného filmu festival animovaného filmu

Čestné uznanie Čestné uznanie Čestné uznanie
Rex diamond
Miroslava Koutná
Väzni
Dávid Ftorek
Kamarát
Katarína Jelínková
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
festival animovanej tvorby festival animovaného filmu festival animovaného filmu

Čestné uznanie Čestné uznanie Čestné uznanie
Perfect
O Khe Yn
Seven gifts
Creative Space
The pen
Adrian Cruz
Moskva, Rusko
Estónsko Filipíny
festival animovanej tvorby festival animovaného filmu festival animovaného filmu
Čestné uznanie Čestné uznanie Cena za najlepšiu prácu počas epidémie koronavírusu
The guardian lion
Lee Chi Cong
Pokračovanie
Terézia Molnárová
Nimral
Mária Dobrovodská
Malajzia
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
festival animovanej tvorby festival animovanej tvorby festival animovanej tvorby