Animofest 2018

 

1.miesto 2.miesto 3.miesto
Vyletieť von
Jae Bae
Blut medizin
Samuel Fulec
Sen
Martina Štammová

School of visual art
New York, USA

SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika

SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
festival animovaného filmu festival animovanej tvorby festival animovaného filmu

Zvláštna cena poroty Čestné uznanie a cena diváka Čestné uznanie
Nebezpečné známosti

Anna Shumskaya

Ukladajte si svoje súbory

Jakub Bondor

Bearserker

Bálint Alló

College of cinema, television and multimedia the VGIK
Moskva, Rusko
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
SSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
festival animovaného filmu festival animovaného filmu festival animovaného filmu

Čestné uznanie Čestné uznanie Čestné uznanie
Strom

Imrich Kútik

Bubák

Michaela Malíková

Jún

Isis Leterrier

SSSUŠ animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
Střední umělecká škola
Ostrava, Česká republika
EMCA
Francúzsko
festival animovanej tvorby festival animovaného filmu festival animovanej tvorby