Animofest 2016


1. miesto 2. miesto 3. miesto & cena diváka
Pirátske obchodovanie
Pirate trading

Peter Kološ
Cestovanie so železným golemom
Travelling with iron golem

Jakub Brokl
Animator

Dominik Prokop

SSUŠ animovanej tvorby Bratislava Slovenská republika Střední škola uměleckoprůmyslová Ústi nad Orlicí, Česká Republika SSUŠ animovanej tvorby Bratislava Slovenská republika

festival animovaného filmu

festival animovanej tvorby

festival animovaného filmu

Cena poroty Čestné uznanie Čestné uznanie
Western

Andrej Pišút

Hirošima
Hiroschima

Dominik Fazekaš
Plasmodia

Miroslav Bača

SSUŠ animovanej tvorby Bratislava Slovenská republika SSUŠ animovanej tvorby Bratislava Slovenská republika SSUŠ animovanej tvorby Bratislava Slovenská republika

festival animovaného filmu

festival animovaného filmu

festival animovaného filmu

Čestné uznanie Čestné uznanie Čestné uznanie
The Filth
Špina

Gregor Grega
The Forest
Lesná Odysea

Matúš Kováčik
Tma
The Darkness

Samuel Fulec
SSUŠ animovanej tvorby Bratislava Slovenská republika SSUŠ animovanej tvorby Bratislava Slovenská republika SSSUŠ animovanej tvorby Bratislava Slovenská republika

festival animovanej tvorby

festival animovaného filmu

festival animovanej tvorby