Animofest 2015

1. miesto

 

Tma je nedostatok svetla
Darkness is the lack of light

Adam Kordoš

 

SSUŠ animovanej tvorby Bratislava Slovenská republika

festival animovaného filmu

1. miesto 2. miesto 3. miesto
Zabudnutí
Forgotten

Zuzana Čupová
Sila odpustenia
Power of forgiveness

Martin Durmik
Klišé


Linda Siltakoski
Střední umělecká škola Ostava Česká republika SSUŠ animovanej tvorby Bratislava Slovenská republika Lybecker Institute of Crafts and Design Finland

festival animovanej tvorby

festival animovaného filmu

festival animovaného filmu

Cena poroty Cena diváka

Česté uznanie
Čestné uznanie
Evan

Ondřej Kaštil

AUR - 33

Patrik Takáč

Autobus

Miroslav Bača

Střední umělecká škola Ostava Česká republika SSUŠ animovanej tvorby Bratislava Slovenská republika SSUŠ animovanej tvorby Bratislava Slovenská republika

festival animovaného filmu

festival animovaného filmu

festival animovaného filmu

Čestné uznanie Čestné uznanie Čestné uznanie
Aquila rapax
Tawny eagle

Ema Klučovská
Súcno


Jaroslav Lacko
Prízrak (Phantom)


Paulína Gromová
Združenie Animačný ateliér detí a mládeže Bratislava SR Stredná umelecká škola Trenčín Slovenská republika Stredná umelecká škola Trenčín Slovenská republika

festival animovanej tvorby

festival animovaného filmu

festival animovanej tvorby

Čestné uznanie
Rybolov zakázaný
Fishing forbidden

Lea Michajlovová
SSUŠ animovanej tvorby Bratislava Slovenská republika

festival animovaného filmu