Animofest 2014

1.miesto 2.miesto Cena diváka
Odraz
Reflection

Gordana Šrámeková
Priatelia na smrť
Friends to Death

Sarah Nabil
Prečo?
Why?

Miroslav Bača
SSUŠ animovanej tvorby Bratislava, Slovensko Academy of Art High Institute of Cinema, Egypt SSUŠ animovanej tvorby Bratislava, Slovensko

festival animovanej tvorby

festival animovaného filmu

festival animovaného filmu

Čestné uznanie Čestné uznanie Čestné uznanie
Ostaň mladý
Stay young

Adam Sadloň
Rám
Frame

Mario Mamdouh
Objatie
Embrace

Anu Hautakangas
SUŠ scénického výtvarníctva Bratislava, Slovensko Academy of Art High Institute of Cinema, Egypt Lybecker Institute of Crafts and Design, Raahe, Finland

festival animovanej tvorby

festival animovaného filmu

festival animovanej tvorby

Čestné uznanie Čestné uznanie Zlatá slza
za najhoršiu animáciu
Bojujúca smrť
Dueling Death

Mikko Matias Uusipere
Láska
The Love

Adam Sliviak
Spáčik
Sleepy Head

Juraj Naštický
Lybecker Institute of Crafts and Design, Raahe, Finland SSUŠ animovanej tvorby Bratislava, Slovensko SSUŠ animovanej tvorby Bratislava, Slovensko

festival animovanej tvorby

festival animovanej tvorby

festival animovaného filmu