Animofest 2007

1.miesto 2.miesto 3.miesto
RYBIE PRSTY CESTA PERNÍKOVÝ ČLOVIEČIK
Martin Capovčák Branislav Hollý Júlia Koleňáková
SSPŠ animovanej tvorby
Bratislava
SSPŠ animovanej tvorby
Bratislava
SSPŠ animovanej tvorby
Bratislava

festival animovaných filmov

festival animovaného filmu

festival animovaných filmov

Čestné uznanie Čestné uznanie Čestné uznanie
YIN AND YANG DARKLIGHT THE COP AND THE ANTHEM
Vanja Yancheva Michal Jáger
František Varga
Irinia Spirina
Art College of Media Arts
Bulharsko
SSPŠ animovanej tvorby
Bratislava
Lýceum informačných
technológií Moskva
Rusko

festival animovaných filmov

festival animovaného filmu

Čestné uznanie Čestné uznanie Čestné uznanie
SMRŤ NIKDY NESPÍ POLNOČNÝ PRÍBEH V HLBINÁCH
Matej Holub Marián Toma Matej Petrek
SSPŠ animovanej tvorby
Bratislava
SSPŠ animovanej tvorby
Bratislava
Gymnázium Bilíková
Bratislava

festival animovaných filmov

festival animovaných filmov

festival animovaného filmu

Čestné uznanie Čestné uznanie Zvlaštna cena poroty
CESTA BEZ NÁVRATU SKUTOČNÁ HRA CREATURE 411
Michal Haruštiak Dávid Engel
Martina Krupčíková
Dávid Engel
Spas Kovachev a Nedelčo Markov
SSPŠ animovanej tvorby
Bratislava
SSPŠ animovanej tvorby
Bratislava
SOU Zlatarov Pervomai
Bulharsko

festival animovaných filmov

festival animovaných filmov

festival animovaných filmov

Zlatá slza
za najhorší film
Batman
Eduard Várady
SSPŠ animovanej tvorby
Bratislava

festival animovaných filmov