Animofest 2006


Ocenenia 2006
 
1.miesto 2.miesto 3.miesto
KUDLANKA MOBIL - PRIATEĽ ČLOVEKA VAN HELLFISH
Simona Grejtaková
Rastislav Polenkovič
Jozef Střelec Martin Koleják
Jozef Brnkaľák
SSPŠ animovanej tvorby
Bratislava
ZSŠ scénického výtvarníctva
Bratislava
SSPŠ animovanej tvorby
Bratislava

festival animovaných filmov

festival animovaných filmov

festival animovaného filmu

Čestné uznanie Čestné uznanie Čestné uznanie
RIEKA ŽIVOTA MAGICKÝ MECIAC BOX
Emília Rudinska Mária Földešová Daniel Žak
SSPŠ animovanej tvorby
Bratislava
ZSŠ scénického výtvarníctva
Bratislava
SSPŠ animovanej tvorby
Bratislava

festival animovaných filmov

festival animovaných filmov

festival animovaného filmu

Čestné uznanie Čestné uznanie Zvláštna cena poroty
FIBO TV ANTÉNA DIEVČATKO SO ZÁPALKAMI
Zuzana Fiebigerová Lukáš Bílek Marek Menke
SSPŠ animovanej tvorby
Bratislava
Střední umelecká škola
Ostrava
ZSŠ scénického výtvarníctva
Bratislava

festival animovaných filmov

festival animovaných filmov

festival animovaných filmov

Cena diváka
RIEKA ŽIVOTA
Emília Rudinska
SSPŠ animovanej tvorby
Bratislava

festival animovaných filmov