AKREDITAČNA KOMISIA U NÁS

Dňa 30. septembra sa uskutočnila návšteva pracovnej skupiny akreditačnej komisie v zložení prof. Ladislav Čarný, prof. Daniela Ježová, Ing. Ján Holeček, RNDr. Mária Holická a Mgr Katarína Ľahká, ktorej úlohou bolo overiť podklady k žiadosti Akadémie filmovej tvorby a multimédií, o udelenie štátneho súhlasu pôsobiť ako súkromná ,,Vysoká škola filmovej tvorby a multimédií’’. Akreditačná komisia sa stretla so zriaďovateľkou a konateľkou Mgr. Vierou Zavarčíkovou a s garantmi predložených študijných programov. Ďalším bodom programu komisie bolo overenie pripravenosti vysokej školy - priestorové, materiálovo-technické a personálneho zabezpečenia školy.

Scroll to top