ADOPCIA ZVIERAT V BRATISLAVSKEJ ZOO - Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

ADOPCIA ZVIERAT V BRATISLAVSKEJ ZOO

Naša škola si adoptovala v ZOO BRATISLAVA PONÍKA SHETLANSKÉHO,MAČKU DIVÚ A VLKA EURÓPSKEHO. Finančným príspevkom chceme dopomôcť k vytvoreniu adekvátnych podmienok, ktoré by mali chovaným zvieratám pripomínať ich prirodzené prostredie, keďže najdôležitejšou úlohou zoologických záhrad je záchrana ohrozených druhov zvierat, z kt. väčšina už vymizla z prírody kvôli ľudskej rozpínavosti. Uvedené zvieratá bude naša škola sponzorovať po dobu troch rokov, aby pokryla výdavky na zabezpečenie ich krmiva, liečiv, potrebného materiálu a energie. Pri jednotlivých zvieratkách bude počas obdobia sponzoringu ceduľka s názvom a logom našej škole, ktorá bude informovať návštevníkov o tom, že zvieratká máme v adopcii práve my.

Scroll to top