CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST

O škole

Play
Výchovno-vzdelávací proces na našej škole sa realizuje v piatich študijných odboroch. Študenti pracujú s najmodernejšími technológiami a sú vedení tímom kvalitných pedagógov a odborníkov z praxe. Pri výučbe kladieme dôraz na na výtvarnú kreativitu, komunikatívnosť, technickú zručnosť a nápaditosť v hladaní nových riešení a ich uplatnenie v reálnych potrebách na trhu práce.

Uplat­nenie abs­olven­tov

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Vysoké školy
42,2%
Štúdium na Slovensku
25,5%
Štúdium v zahraničí
11,8%
Štúdium na VOŠ
23,5%
Pracujúci
27,5%
Práca v odbore
27,5%
Práca mimo odboru
0%
Materská dovolenka
0%

Uplatnenie na vysokých školách

Animovaná tvorba
Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televizní fakulta, Akademie múzických umění v Praze
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.
Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta umění, Ostravská univerzita v Ostravě
Audiovizuálne média, intermédiá a digitálne média
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Grafika
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Maľba
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Sochárstvo
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Voľné výtvarné umenie
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Dizajn
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry
Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta výtvarních umění
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarních umění
Dejiny umenia
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
Estetika
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta
Učiteľstvo výtvarného umenia
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Animácia výtvarného umenia
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta
Bábkarská réžia a dramaturgia
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta
Bábkarská scénografia a technológia
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta
Divadelná réžia a dramaturgia
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení
Scénická a kostýmová tvorba
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta
Dokumentárna tvorba
Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení
Dramaturgia a scénaristika
Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení
Filmová a televízna réžia
Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Kameramanská tvorba a fotografia
Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vizuálne efekty
Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Dizajn médií
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií
Masmediálna komunikácia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií

EU Projects

1
Erasmus+
arrow