Vážení rodičia, milí študenti a kolegovia,

od pondelka 10.5.2021 sa vraciame do školy. Bratislava sa dostala do ružovej fázy, čo znamená, že môžeme obnoviť prezenčné vyučovanie pre všetky ročníky našej školy. Vyučovanie bude prebiehať podľa pevného rozvrhu, v prvý deň začne vyučovanie triednickou hodinou.

Upozorňujeme, že školská dochádzka je povinná a absencia žiaka bude musieť byť riadne ospravedlnená lekárom. Vstup do školy nie je podmienený testom, stačí ak sa preukážete čestným prehlásením o bezinfekčnosti.

Tešíme sa na obnovenie života vo všetkých triedach našej školy

Vedenie SŠUPAT