Vážení rodičia, milí žiaci, kolegovia,
podľa najnovších zverejnených informácií Ministerstva školstva SR sa v januári 2021 obnoví vyučovanie nasledovne:
Od 11.1.2021 bude prebiehať na našej škole vyučovanie dištančnou formou.
1/ Pred 18.1.2021 sa zúčastnia testovania na Covid 19 maturanti (žiaci 4.A, 4.B a 2.PMŠ) a jeden zo zákonných zástupcov, s ktorým žiak žije v spoločnej domácnosti
2/ 18.1.2021 začína prezenčné vyučovanie pre maturantov, ktorí sa preukážu negatívnym testom a negatívnym testom jedného rodiča
3/ 22.-24.1.2021 sa uskutoční testovanie žiakov 1.-3. ročníka a jedného zo zákonných zástupcov, žijúceho s žiakom v spoločnej domácnosti
4/ 25.1.2021 začína prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov školy, ktorí sa preukážu negatívnym testom a negatívnym testom jedného rodiča
Pozn: ohľadne testovania Vás bližšie budeme informovať.
Zároveň informujeme:
– Polročná klasifikácia môže byť predĺžená a ukončená až do 31.3.2021
– Písomná forma internej časti maturitnej skúšky – tzv. sloh – zo slovenského jazyka a z anglického jazyka sa presúva na termín 12.4.2021
– Externá časť maturitnej skúšky bola zrušená – tzv. testy zo SJ a testy z ANG nebudú
– Ústna forma maturitnej skúšky zostáva bez zmeny
Verím, že ťažká epidemická situácia v Bratislave sa blížiaci nástup do škôl neprekazí a bezpečne sa stretneme osobne v našich triedach a odborných učebniach.
Vedenie školy