Slider
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby
Zelená škola 3. tisícročia

 

Študijné odbory

„Odjakživa ma fascinoval pohyb ľudského tela v ploche a priestore, túžila som vytvoriť školu hrou, bola som plná optimizmu a nadšenia pri myšlienke spojenia hravej klasickej a počítačovej animácie, spojenia výtvarného a technického do jedného celku, harmónie techniky a umenia, neskôr pribudol grafický, fotografický, odevný dizajn a filmová tvorba.
Sami prichádzame na svet a sami z neho aj odchádzame… bežíme svoj časový úsek, ktorý je v našich rukách… bežíme za svetlom vo svojej dráhe…“

Viera Zavarčíková
zriaďovateľka a generálna riaditeľka školy

 
Kam po strednej škole?