Súkromná škola umeleckého priemysluanimovanej tvorby
Play

„Odjakživa ma fascinoval pohyb ľudského tela v ploche a priestore, túžila som vytvoriť školu hrou, bola som plná optimizmu a nadšenia pri myšlienke spojenia hravej klasickej a počítačovej animácie, spojenia výtvarného a technického do jedného celku, harmónie techniky a umenia, neskôr pribudol grafický, fotografický, odevný dizajn a filmová tvorba. Sami prichádzame na svet a sami z neho aj odchádzame… bežíme svoj časový úsek, ktorý je v našich rukách… bežíme za svetlom vo svojej dráhe…“
  

Viera Zavarčíková
zriaďovateľka a generálna riaditeľka školy

Stredná škola

4-ročné denné štúdium ukončené maturitnou skúškou

Výchovno-vzdelávací proces na SŠUPAT sa realizuje v piatich študijných odboroch. Študenti pracujú s najmodernejšími technológiami a sú vedení tímom kvalitných pedagógov a odborníkov z praxe. Pri výučbe kladieme dôraz na výtvarnú kreativitu, komunikatívnosť, technickú zručnosť a nápaditosť v hľadaní nových riešení a ich uplatnenie v reálnych potrebách na trhu práce.

icon
Animovaná tvorba
arrow
icon
Obrazová a zvuková tvorba
arrow
icon
Grafický dizajn
arrow
icon
Foto­grafický dizajn
arrow
icon
Odevný dizajn
arrow

 

Štúdium pre vzdelávanie dospelých 

1. Vyššie odborné štúdium

3-ročné denné štúdium ukončené absolventskou skúškou

Toto špecializačné štúdium ponúka výučbu v piatich odborných predmetoch a šancu na umeleckú prax. Ide nám o tvorivé prepojenie výtvarného potenciálu s multimediálnymi technológiami, kde sa študenti učia pretransformovať svoje myšlienky do kultivovanej mediálnej podoby, čím sa pokryjú reálne potreby na trhu práce. 

2. Akadémia filmovej tvorby a multimédií

Štúdium je zamerané na zvládnutie grafických, animačných, modelovacích a postprodukčných programov s dôrazom na výtvarnú kreativitu, komunikatívnosť, technickú zručnosť a nápaditosť.

Kroniky UAT

História našej školy

Nazrite do histórie našej školy cez zdigitalizované kópie ročných kroník.

ANIMOFEST

Festival animovanej tvorbyANIMOFEST vznikol z dôvodu konfrontácie maturantov našej školy so študentmi ostatných škôl na Slovensku a vo svete. Prezentácia študentských prác na ANIMOFEST-e, slovenských aj zahraničných, dáva našim študentom spätnú väzbu, ktorá je pre ich rozvoj a  tvorbu nevyhnutná. Našou snahou je vytvoriť a ďalej rozvíjať súťaž fotografického dizajnu na Slovensku a prispieť tak k rozvoju talentov aj v tejto vekovej kategórii.
ANIMOFESTFestival animovanej tvorby
UAT FilmFestival filmu
UAT GraphicFestival grafického dizajnu
UAT PhotoFestival umeleckej fotografie
UAT FashionFestival odevného dizajnu

Galérie UAT

Výstavy, vernisáže a výučba v starom meste BratislavyNovým medzníkom našej školy sa stáva projekt Galéria UAT. Ich priestory budú slúžiť na nekomerčnú prezentáciu prác študentov všetkých študijných odborov našej školy. Zároveň budú využívané aj na účely vyučovania, aj ako základňa skupín študentov pre prácu v teréne. Galérie by mali byť ďalším mostom komunikácie SŠUPAT s verejnosťou prostredníctvom študentských prác.
Galéria UATMariánska 8, Bratislava
Galéria UAT2Mariánska 7, Bratislava
Galéria UAT3Mariánska 16, Bratislava
Na začiatku sú kresba a maľba

Novým medzníkom v histórií našej školy sa stáva projekt Galérií UAT. Galéria UAT, Galéria UAT2 a Galéria UAT3 sa nachádzajú na Mariánskej 7,8,16 v Bratislave, Staré mesto, ich priestory slúžia na nekomerčnú prezentáciu prác študentov všetkých študijných odborov našej školy. Zároveň sa využívajú aj na účely vyučovania, aj ako základňa skupín študentov pre prácu v teréne – kreslenie, maľovanie, fotenie, filmovanie… v Starom meste – priestor, v ktorom môže pedagóg povedať intro k danej problematike, prezentovať ukážky… napr. aj z dejín výtvarnej kultúry, filmu, fotografie…
Postupne sa divák bude mať možnosť zoznámiť s činnosťou všetkých piatich študijných odborov SŠUPAT – Animovaná tvorba, Grafický dizajn, Fotografický dizajn, Odevný dizajn Obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih.
Galérie UAT sa stávajú po ANIMOFESTE, medzinárodnom festivale animovaných filmov stredných škôl, ďalším priestorom konfrontácie stredoškolskej mládeže.
Galérie by mali byť ďalším mostom komunikácie SŠUPAT s verejnosťou prostredníctvom študentských prác. Študenti vo svojich výstavách budú reflektovať aj na celospoločensky dôležité otázky ekológie, ich vzťah k Bratislave a iné pálčivé témy súčasnosti…

Priestory Galérie UAT nebudú využívané len na výstavné účely, ale bude v nich prebiehať aj vyučovanie teoretických, odborných a praktických predmetov. Tým, že sú Galérie UAT v Starom meste s historickými pamiatkami, toto podnecujúce prostredie budú môcť študenti využívať aj na fotografovanie, filmovanie alebo kreslenie v okolí, napríklad v krásnej Medickej záhrade… Perspektívne chce Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby učebné priestory interiéru a exteriéru školy posunúť aj do Galérie UAT, Galérie UAT2 a Galérie UAT3, ako predĺžená ruka SŠUPAT, aby vytvorili ďalšie podnecujúce prostredie na jej kvalitnú výuku.

Vernisáž Galérie UAT prvej výstavy sa uskutočnila dňa 27.2.2020 „Na začiatku sú kresba a maľba“, kde boli prezentované práce z odborných predmetov (figurálna kresba, výtvarná príprava, výtvarný ateliér, animované filmy, filmy z dielne obrazovej a zvukovej tvorby a odevného dizajnu), ktoré sú súčasťou obsahu všetkých študijných odborov SŠUPAT a ich výtvarných predmetov…

arrow
Covid-19 v očiach žiakov SŠUPAT

V piatok 17.7.2020 naša škola SŠUP animovanej tvorby otvorila v priestoroch školskej Galérie UAT druhú výstavu žiackych prác s názvom: „Covid – 19 v očiach žiakov SŠUPAT“. Aké sú práce, ktoré sú v galérii vystavené? Sú iné? Vidno v nich prežitok COVID – 19? Sú iné a aj nie. Možno sú niektoré práce expresívnejšie. Mnohé práce sú ponorené do štrukturácie, akási obdoba horror vacui (štrukturácia je však bežnou metódou vo výuke výtvarných predmetov…), niektoré zohľadňujú tematické plány príslušných študijných odborov. Čím sú inšie? Inšie sú samotou študentov, bez bezprostredného kontaktu so spolužiakmi a učiteľmi. Samotou tak častou v umeleckom procese umelca, ale nie vo vzdelávaní žiaka. Keďže sme škola, ktorá kladie veľký dôraz na najnovšie hardvérové a softvérové vybavenie používané pri vzdelávaní študentov, našim študentom nerobilo akékoľvek problémy takmer ihneď po nástupe dištančného vzdelávania využívať všetky dostupné prostriedky internetovej komunikácie. Akousi prekážkou bola väčšia verbalizácia edukačného procesu, ktorý je v odborných predmetoch takmer výlučne orientovaný na vizuálnu oblasť. Sú inšie, sú stále tie isté….. veď príďte do priestorov Galérie UAT na Mariánskej 8, v Bratislave a môžete sami pocítiť, či na Vás dýchne obdobie pandémie COVID – 19.

Bratislava, 20.7. 2020
Mgr. Ján Mózer
riaditeľ SŠUPAT

Galéria UAT, Mariánska 8, Bratislava Po – Ne 13 00 – 18 00. Všetky otázky a podnety prosím posielajte na adresu uat@uat.sk Výstava bude do 22.10.2020.

arrow
FOTOGRAFI 2021

Výstava FOTOGRAFI 2021 poukazuje na tvorbu študentov, ktorí ukončili štúdium na SŠUPAT v roku 2021 pod vedením Mgr. art. Matúša Zajaca. Ide o prvú samostatnú výstavu študentov fotografického dizajnu v Galérii UAT3 z dôvodu vysokej kvality prác. Výstava je okrem iného zaujímavá tým, že predstavuje rôznofarebnosť a pestrosť žánrov, ktorá je dominantou vystavovaných maturitných prác študentov. Divák sa oboznámi s rôznymi vizuálnymi prístupmi v žánroch, ako portrét, módna fotografia, dokumentárna, konceptuálna, krajinárska alebo post fotografia. O študentoch, ktorých práce máte možnosť vidieť v Galérii UAT3 od 25.3.2022 budeme v budúcnosti určite ešte počuť, či už v mediálnom, alebo umeleckom priestore.

Galérie UAT

Priestory troch Galérií UAT, UAT 2, UAT 3 SŠUPAT na Mariánskej ulici v centre mesta, slúžia na nekomerčnú prezentáciu prác študentov všetkých študijných odborov školy. Sú skvelým mostom komunikácie SŠUPAT s verejnosťou prostredníctvom zaujímavých prác študentov školy.

 

Možnosti zverejnenia: Citylife.sk, kamdomesta.sk, goout.net... 

Plagát: Mgr. art. Martin Král

Text: Mgr. art. Matúš Zajac

arrow

Aktua­lity

Vitríny odevného dizajnu

Pozdravujeme z ateliéru odevného dizajnu, posielame vitríny z 1. poschodia ❤️🧡💛 Daniela a Erika 💛🧡❤️

arrow
Kameramanský Summit v LA

Medzinárodný Kameramanský Summit v LA, kde Lucka Zavarčíková reprezentovala Asociáciu slovenských kameramanov

arrow
Nad SŠUPAT svitá
arrow
Navštívil nás náš absolvent Mário Benkovský

Navštívil nás náš absolvent Mario Benkovský, ktorý v týchto dňoch dostal fantastickú správu, že bol prijatý na Magisterské štúdium animácie VŠMU 💛🧡❤️ďakujem Júlia Benkovská za krásnu kyticu 🌼

arrow
Plán práce na šk. rok 2022-2023

Želáme všetkým krásne prázdniny 🌼 my pokračujeme v Pláne práce na šk. rok 2022-2023, príprave úväzkov a rozvrhu hodín, v pedagogickej dokumentácii...

arrow
súťaž CINEAMA 2022

Dobrý deň vážená pani generálna riaditeľka, vážené vedenie školy,

s veľkým nadšením Vám oznamujem, že naši žiaci animovanej a filmovej tvorby získali hneď niekoľko ocenení v súťaži CINEAMA 2022. Z 9 našich prihlásených žiakov sa umiestnilo krásnych 7, čo je výborný výsledok! V prílohe Vám posielam tabuľku výsledkov s našimi farebne vyznačenými víťazmi.

Za celý kolektív UAT gratulujeme!

S pozdravom Mgr. Staša Samoukovič

SŠUPAT - Teória dizajnu, Navrhovanie a typografia, Výtvarný ateliér, Výtvarná príprava

Koordinátorka školských súťaží

Triedna uč. 1VOŠ a 2VOŠ

arrow
súťaž Fotografia MEDart

Náš študent 3.ročníka, študijného odboru Fotografický dizajn, Hugo Kollár, získal 1.miesto v súťaži Fotografia MEDart🌼

Víťazovi

GRATULUJEME

❤️

arrow
Výlet 2.A do Vysokých Tatier

Milá pani zriaďovateľka, milý pán riaditeľ, posielam fotky z výletu vo Vysokých Tatrách. Boli to krásne dni, plné zážitkov, spoločných chvíľ a výbornej atmosféry. Príjemne unavení a s vôňou ohňa vo vlasoch sa už teraz tešíme na ďalšie spoločné výlety.

S pozdravom vaša 2.A a pani učiteľky Pažitná, Šebová a Samoukovič

arrow
trištvrteročná klasifikačná porada

Konečne, po dvoch rokoch sa na trištvrteroč.klasif.porade stretávame osobne 🌼

arrow
zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

NÁVRH BOL STIAHNUTÝ o 16,30 Z ROKOVANIA, ABY SA VRAJ STRETLI O 3 MESIACE A EŠTE RAZ PREROKOVALI.

Držte palce, ešte stále čakáme od 10tej na zasadnutí miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka na bod s číslom 18... dúfame, že poslanci zahlasujú za nás za školu❤️

arrow
exkurzia do Vodárenského múzea a záhrady

Dobrý deň, pani generálna riaditeľka,

Posielam Vám fotky Tomáša Komoru z 2.B a Katky Urbánkovej z 1.B z exkurzie do Vodárenského múzea a záhrady, ktorej sa minulý týždeň zúčastnilo kolégium Zelenej školy. Študenti sa dozvedeli veľa nových vecí o dôležitosti vody a o tom, ako sa voda z Dunaja dostane až do našich vodovodných kohútikov 🚰

Prajem pekný deň

arrow
Talentovaná mládež 2021

Pár fotiek zo slávnostného odovzdávania ocenenia Talentovaná mládež 2021

arrow