Galéria UAT
Galéria UAT

MILI ŠTUDENTI, VÁŽENÍ RODIČIA, PRIATELIA ŠKOLY ANIMOVANEJ TVORBY, V DŇOCH 3.-4.6.2020 OD 9,00 BUDE PRIAME VYSIELANIE ZÁVEREČNÝCH MATURITNYCH PRÁC Z PČOZ NA ŠKOLSKOM WEBE uat.sk
DŇA 19.6.2020 o10,00 BUDE SLÁVNOSTNÉ VYRAĎOVANIE ABSOLVENTOV ŠKOLY SPOJENÉ S OCENENÍM VÍŤAZOV A VYHODNOTENÍM VÝSLEDKOV ANIMOFEST 2020
Ak to okolnosti dovolia, tak v športovej hale 15.10.2020 o 10,00 sa uskutoční 15.ročník Animofest, premietanie jeho výsledkov.
Viera Zavarčíková, zriaďovateľka školy


Pre študentov je denne otvorená škola od 10.00hod. do 15.00hod.
Vstup zabezpečuje správca športovej haly – 0902 839376.

MILI ŠTUDENTI, VÁŽENÍ RODIČIA, PRIATELIA ŠKOLY ANIMOVANEJ TVORBY, V DŇOCH 3.-4.6.2020 OD 9,00 BUDE PRIAME VYSIELANIE ZÁVEREČNÝCH MATURITNYCH PRÁC Z PČOZ NA ŠKOLSKOM WEBE uat.sk
DŇA 19.6.2020 o10,00 BUDE SLÁVNOSTNÉ VYRAĎOVANIE ABSOLVENTOV ŠKOLY SPOJENÉ S OCENENÍM VÍŤAZOV A VYHODNOTENÍM VÝSLEDKOV ANIMOFEST 2020
Ak to okolnosti dovolia, tak v športovej hale 15.10.2020 o 10,00 sa uskutoční 15.ročník Animofest, premietanie jeho výsledkov.
Viera Zavarčíková, zriaďovateľka školy


Pre študentov je denne otvorená škola od 10.00hod. do 15.00hod.
Vstup zabezpečuje správca športovej haly – 0902 839376.

Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa mení názov školy na : „Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby“ s účinnosťou od 1.9.2019

Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa mení názov školy na : „Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby“s účinnosťou od 1.9.2019

Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov sa mení názov školy na : „Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby“ s účinnosťou od 1.9.2019

Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov sa mení názov školy na : „Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby“ s účinnosťou od 1.9.2019

Slider
Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby
Zelená škola 3. tisícročia

Študijné odbory

                                                                                                                                                                                      Kód školy: 036 068 284

 

„Odjakživa ma fascinoval pohyb ľudského tela v ploche a priestore, túžila som vytvoriť školu hrou, bola som plná optimizmu a nadšenia pri myšlienke spojenia hravej klasickej a počítačovej animácie, spojenia výtvarného a technického do jedného celku, harmónie techniky a umenia, neskôr pribudol grafický, fotografický, odevný dizajn a filmová tvorba.
Sami prichádzame na svet a sami z neho aj odchádzame… bežíme svoj časový úsek, ktorý je v našich rukách… bežíme za svetlom vo svojej dráhe…“

Viera Zavarčíková
zriaďovateľka a generálna riaditeľka školy

 
Kam po strednej škole?