CHCEM ŠTUDOVAŤ
SOM ŠTUDENT
O ŠKOLE
ANIMOFEST
Súkromná škola umeleckého priemysluanimovanej tvorby
Maturity, Školský rok 2022/2023
Talentové skúšky
IGRIC 2022, SLOVAK PRESS PHOTO
Animofest
Play

„Odjakživa ma fascinoval pohyb ľudského tela v ploche a priestore, túžila som vytvoriť školu hrou, bola som plná optimizmu a nadšenia pri myšlienke spojenia hravej klasickej a počítačovej animácie, spojenia výtvarného a technického do jedného celku, harmónie techniky a umenia, neskôr pribudol grafický, fotografický, odevný dizajn a filmová tvorba. Sami prichádzame na svet a sami z neho aj odchádzame… bežíme svoj časový úsek, ktorý je v našich rukách… bežíme za svetlom vo svojej dráhe…“
  

Viera Zavarčíková
zriaďovateľka a generálna riaditeľka školy

Stredná škola

4-ročné denné štúdium ukončené maturitnou skúškou

Výchovno-vzdelávací proces na SŠUPAT sa realizuje v piatich študijných odboroch. Študenti pracujú s najmodernejšími technológiami a sú vedení tímom kvalitných pedagógov a odborníkov z praxe. Pri výučbe kladieme dôraz na výtvarnú kreativitu, komunikatívnosť, technickú zručnosť a nápaditosť v hľadaní nových riešení a ich uplatnenie v reálnych potrebách na trhu práce.

icon
Animovaná tvorba
arrow
icon
Obrazová a zvuková tvorba
arrow
icon
Grafický dizajn
arrow
icon
Foto­grafický dizajn
arrow
icon
Odevný dizajn
arrow

 

Štúdium pre vzdelávanie dospelých 

1. Vyššie odborné štúdium

3-ročné denné štúdium ukončené absolventskou skúškou

Toto špecializačné štúdium ponúka výučbu v piatich odborných predmetoch a šancu na umeleckú prax. Ide nám o tvorivé prepojenie výtvarného potenciálu s multimediálnymi technológiami, kde sa študenti učia pretransformovať svoje myšlienky do kultivovanej mediálnej podoby, čím sa pokryjú reálne potreby na trhu práce. 

2. Akadémia filmovej tvorby a multimédií

Štúdium je zamerané na zvládnutie grafických, animačných, modelovacích a postprodukčných programov s dôrazom na výtvarnú kreativitu, komunikatívnosť, technickú zručnosť a nápaditosť.

Kroniky UAT

História našej školy

Nazrite do histórie našej školy cez zdigitalizované kópie ročných kroník.

ANIMOFEST

Festival animovanej tvorbyANIMOFEST vznikol z dôvodu konfrontácie maturantov našej školy so študentmi ostatných škôl na Slovensku a vo svete. Prezentácia študentských prác na ANIMOFEST-e, slovenských aj zahraničných, dáva našim študentom spätnú väzbu, ktorá je pre ich rozvoj a  tvorbu nevyhnutná. Našou snahou je vytvoriť a ďalej rozvíjať súťaž animovanej tvorby na Slovensku a prispieť tak k rozvoju talentov aj v tejto vekovej kategórii.
ANIMOFESTFestival animovanej tvorby
UAT FilmFestival filmu
UAT GraphicFestival grafického dizajnu
UAT PhotoFestival umeleckej fotografie
UAT FashionFestival odevného dizajnu

Galérie UAT

Výstavy, vernisáže a výučba v starom meste BratislavyNovým medzníkom našej školy sa stáva projekt Galéria UAT. Ich priestory budú slúžiť na nekomerčnú prezentáciu prác študentov všetkých študijných odborov našej školy. Zároveň budú využívané aj na účely vyučovania, aj ako základňa skupín študentov pre prácu v teréne. Galérie by mali byť ďalším mostom komunikácie SŠUPAT s verejnosťou prostredníctvom študentských prác.
Galéria UATMariánska 8, Bratislava
Galéria UAT2Mariánska 7, Bratislava
Galéria UAT3Mariánska 16, Bratislava
Na začiatku sú kresba a maľba

Novým medzníkom v histórií našej školy sa stáva projekt Galérií UAT. Galéria UAT, Galéria UAT2 a Galéria UAT3 sa nachádzajú na Mariánskej 7,8,16 v Bratislave, Staré mesto, ich priestory slúžia na nekomerčnú prezentáciu prác študentov všetkých študijných odborov našej školy. Zároveň sa využívajú aj na účely vyučovania, aj ako základňa skupín študentov pre prácu v teréne – kreslenie, maľovanie, fotenie, filmovanie… v Starom meste – priestor, v ktorom môže pedagóg povedať intro k danej problematike, prezentovať ukážky… napr. aj z dejín výtvarnej kultúry, filmu, fotografie…
Postupne sa divák bude mať možnosť zoznámiť s činnosťou všetkých piatich študijných odborov SŠUPAT – Animovaná tvorba, Grafický dizajn, Fotografický dizajn, Odevný dizajn Obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih.
Galérie UAT sa stávajú po ANIMOFESTE, medzinárodnom festivale animovaných filmov stredných škôl, ďalším priestorom konfrontácie stredoškolskej mládeže.
Galérie by mali byť ďalším mostom komunikácie SŠUPAT s verejnosťou prostredníctvom študentských prác. Študenti vo svojich výstavách budú reflektovať aj na celospoločensky dôležité otázky ekológie, ich vzťah k Bratislave a iné pálčivé témy súčasnosti…

Priestory Galérie UAT nebudú využívané len na výstavné účely, ale bude v nich prebiehať aj vyučovanie teoretických, odborných a praktických predmetov. Tým, že sú Galérie UAT v Starom meste s historickými pamiatkami, toto podnecujúce prostredie budú môcť študenti využívať aj na fotografovanie, filmovanie alebo kreslenie v okolí, napríklad v krásnej Medickej záhrade… Perspektívne chce Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby učebné priestory interiéru a exteriéru školy posunúť aj do Galérie UAT, Galérie UAT2 a Galérie UAT3, ako predĺžená ruka SŠUPAT, aby vytvorili ďalšie podnecujúce prostredie na jej kvalitnú výuku.

Vernisáž Galérie UAT prvej výstavy sa uskutočnila dňa 27.2.2020 „Na začiatku sú kresba a maľba“, kde boli prezentované práce z odborných predmetov (figurálna kresba, výtvarná príprava, výtvarný ateliér, animované filmy, filmy z dielne obrazovej a zvukovej tvorby a odevného dizajnu), ktoré sú súčasťou obsahu všetkých študijných odborov SŠUPAT a ich výtvarných predmetov…

arrow
FOTOGRAFI 2021

Výstava FOTOGRAFI 2021 poukazuje na tvorbu študentov, ktorí ukončili štúdium na SŠUPAT v roku 2021 pod vedením Mgr. art. Matúša Zajaca. Ide o prvú samostatnú výstavu študentov fotografického dizajnu v Galérii UAT3 z dôvodu vysokej kvality prác. Výstava je okrem iného zaujímavá tým, že predstavuje rôznofarebnosť a pestrosť žánrov, ktorá je dominantou vystavovaných maturitných prác študentov. Divák sa oboznámi s rôznymi vizuálnymi prístupmi v žánroch, ako portrét, módna fotografia, dokumentárna, konceptuálna, krajinárska alebo post fotografia. O študentoch, ktorých práce máte možnosť vidieť v Galérii UAT3 od 25.3.2022 budeme v budúcnosti určite ešte počuť, či už v mediálnom, alebo umeleckom priestore.

Galérie UAT

Priestory troch Galérií UAT, UAT 2, UAT 3 SŠUPAT na Mariánskej ulici v centre mesta, slúžia na nekomerčnú prezentáciu prác študentov všetkých študijných odborov školy. Sú skvelým mostom komunikácie SŠUPAT s verejnosťou prostredníctvom zaujímavých prác študentov školy.

 

Možnosti zverejnenia: Citylife.sk, kamdomesta.sk, goout.net... 

Plagát: Mgr. art. Martin Král

Text: Mgr. art. Matúš Zajac

arrow
Covid-19 v očiach žiakov SŠUPAT

V piatok 17.7.2020 naša škola SŠUP animovanej tvorby otvorila v priestoroch školskej Galérie UAT druhú výstavu žiackych prác s názvom: „Covid – 19 v očiach žiakov SŠUPAT“. Aké sú práce, ktoré sú v galérii vystavené? Sú iné? Vidno v nich prežitok COVID – 19? Sú iné a aj nie. Možno sú niektoré práce expresívnejšie. Mnohé práce sú ponorené do štrukturácie, akási obdoba horror vacui (štrukturácia je však bežnou metódou vo výuke výtvarných predmetov…), niektoré zohľadňujú tematické plány príslušných študijných odborov. Čím sú inšie? Inšie sú samotou študentov, bez bezprostredného kontaktu so spolužiakmi a učiteľmi. Samotou tak častou v umeleckom procese umelca, ale nie vo vzdelávaní žiaka. Keďže sme škola, ktorá kladie veľký dôraz na najnovšie hardvérové a softvérové vybavenie používané pri vzdelávaní študentov, našim študentom nerobilo akékoľvek problémy takmer ihneď po nástupe dištančného vzdelávania využívať všetky dostupné prostriedky internetovej komunikácie. Akousi prekážkou bola väčšia verbalizácia edukačného procesu, ktorý je v odborných predmetoch takmer výlučne orientovaný na vizuálnu oblasť. Sú inšie, sú stále tie isté….. veď príďte do priestorov Galérie UAT na Mariánskej 8, v Bratislave a môžete sami pocítiť, či na Vás dýchne obdobie pandémie COVID – 19.

Bratislava, 20.7. 2020
Mgr. Ján Mózer
riaditeľ SŠUPAT

Galéria UAT, Mariánska 8, Bratislava Po – Ne 13 00 – 18 00. Všetky otázky a podnety prosím posielajte na adresu uat@uat.sk Výstava bude do 22.10.2020.

arrow

Aktua­lity

Foto z galérií

Dobrý deň, posielam zopár foto z galérií, majú skvelý potenciál a hlavne výborné odozvy od ľudí, ktorí ju navštívia. Verím, že ich počas školského roku rozbehneme ešte viac a budeme aj cez tieto galérie ukazovať okoliu, akých máme šikovných študentov. 🌞krásny deň 🤗☺️Natália Sklářová, PR Manager SŠUPAT

arrow
Ďakujem
arrow
súťaž Biblia očami detí a mládeže

Dobrá správa. Peter Gyarmati z 1.A získal druhé miesto v súťaži Biblia očami detí a mládeže v kategórii Umelecké školy a postupuje do celoslovenského kola. Cenu poroty získali Lucia Čaplovičová a aj Lenka Slahučková. Za odborné vedenie ďakujeme pani učiteľke Monike Prokšovej. Gratulujeme.

arrow
ZÁZNAM MATURITNÝCH PRÁC 2020-2021

Streda 5.5.2021
Fotografický a odevný dizajn.

 

Štvrtok 6.5.2021
Grafický dizajn, Obrazová a zvuková tvorba

 

Piatok 7.5.2021
Animovaná tvorba

arrow
Slávnostné odovzdanie nového animovaného klipu Petrovi Lipovi

Animáciu robila študentka tretieho ročníka animovanej tvorby Andy Pátková a pomáhala jej Veronika Valentová, vedúci pedagóg režisér, animátor Jaro Baran a zriaďovateľka a GR SŠUP ANIMOVANEJ TVORBY 🌼

arrow
Navštívili sme…

Pozrite si video na facebooku

arrow
Ema Kraščeničová – film UGA

Ema Kraščeničová sa „prebojovala“ do medzištátneho finále súťaže „Noc Nádejí“do Prahy s filmom „UGA“ o jej sestre. Zastupovala Slovensko s ďalšími dvoma víťazmi v tejto súťaži.

arrow
Predvianočné čajové posedenie študentov a pedagógov

Kolégium Zelenej školy každoročne usporadúva pred odchodom na vianočné prázdniny príjemné čajové posedenie pre všetkých žiakov a učiteľov. V rámci ekológie si žiaci nosia vlastné šálky. Aj tento rok sa okrem čaju podávali sladké dobroty.

arrow
Čistenie Chorvátskeho ramena

Aj tento rok sme boli s našimi študentmi v októbri v rámci Zelenej školy vyčistiť CHORVÁTSKE RAMENO v Petržalke v blízkosti našej školy.

arrow
Návšteva Slobody zvierat

Členovia kolégia a študenti prvého ročníka navštívili v októbri útulok Sloboda zvierat na Poliankach v Bratislave. Okrem toho, naša pani generálna riaditeľka darovala útulku množstvo granuliek a iného krmiva. Ďakujeme! ❤︎

arrow
Pripravovaná výstava

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby bude prezentovať výstavu výtvarných prác študentov na tému HOMMAGE à KLIMT, SCHIELE, MOSER v CC Centre v Petržalke 4. – 24.10.2018 vernisáž 4.10.2018 o 14 h. ( Autor úvodného konceptu k výstave – Mgr. Ján Mózer, riaditeľ SSUŠAT ) 
 
V roku 1918 skolila zákerná španielska chrípka (samozrejme, nechcem relativizovať mnoho tisíc mŕtvych, ktorých si táto choroba vyžiadala po celej Európe) troch významných rakúskych výtvarníkov: Gustava Klimta, Egona Schieleho a Kolomana Mosera. Zhodou okolností boli všetci traja významnými predstaviteľmi Viedenskej secesie. Napriek tomu, že ich spájala príslušnosť k poslednému výtvarnému slohu, každý z nich si niesol vlastné črty svojej výtvarnej tvorby. „Ľúbivý“ dekoratívny štýl, mnohokrát s množstvom zlatých políčok je typický pre Klimta. Expresívna poloha zobrazovania ľudského tela s dominantnými obrysovými linkami a častokrát s erotickým podtónom – to je len letmo načrtnutá tvorba Egona Schieleho. Na rozdiel od predošlých dvoch výtvarníkov (isto sa nedá poprieť zvláštny dekoratívny svet, predovšetkým jeho figurálnych malieb s jemu vlastnou svietivou farebnosťou), zasvätil Koloman Moser užitému umeniu v rôznych oblastiach, ktoré zahŕňali plagátovú tvorbu, tvorbu nábytkov, rôznych doplnkov do domácnosti, až po oblasť textilného dizajnu.  

Nebudem na tomto mieste popierať rozporuplnosť hodnotenia významu secesie, najmä smerom k modernému a avantgardnému umeniu. Svojou podstatou skôr oslovoval tento sloh mondénnu meštiacku spoločnosť, isto však tvorba mnohých secesných autorov niesla v sebe presahy hodné dejín výtvarného umenia a v krajnom prípade (nechcem, aby to vyznelo dehonestujúco) rozšírili pole výtvarného umenia svojim jedinečným, ľahko rozpoznateľným výtvarným prejavom. V každom prípade, tak ojedinelá šanca, ktorá sa nám (myslím tým našu školu) naskytla týmto pripomenutím si storočnice od úmrtia týchto troch významných výtvarníkov (svojou tvorbou pravdepodobne presahujúcich aj Európsky horizont), možnosť reagovať vo vyučovacom procese prierezovo naprieč všetkými učebnými odbormi, je neprehliadnuteľná. Už len bezprostredná blízkosť a dostupnosť Viedne, kde možno vidieť diela týchto autorov „na živo“ v Leopoldovom múzeu, Belvedéri či Albertine v príprave na tento projekt a poznávacej fáze, Schieleho spätosť z Českým Krumlovom poskytuje nemalý zdroj inšpirácie k následným aktivitám študentov. 

V projekte HOMAGE a KLIMT, SCHIELE, MOSER, by sme radi v živej komunikácii s rôznorodou tvorbou týchto autorov reagovali prácou našich študentov, ktorí študujú na našej škole: Súkromnej strednej umeleckej škole animovanej tvorby (SSUŠAT). Žiaci u nás študujú v odboroch Animovaná tvorba, Grafický dizajn, Fotografický dizajn, Odevný dizajn a Zvuková a obrazová tvorba. Tento tvorivý dialóg je svojim spôsobom odsúdený na úspech, hlavne vďaka výraznosti, zrozumiteľnosti a výtvarnej bohatosti diel Klimta, Schieleho a Mosera. Tento projekt na našej škole poskytuje jednotiaci aspekt, ktorý previaže jednotlivé odbory, ale aj poskytne materiál na vzájomnú diskusiu medzi učiteľmi, medzi učiteľmi a žiakmi, či žiakmi vzájomne. Poskytne živú pôdu na koexistenciu zdanlivo protichodných kategórií, akými sú „vysoké“ umenie – úžitkové umenie, realita a dekoratívnosť, umelecké remeslá – priemyselná výroba, pekné – škaredé a mnoho ďalších v dialektickom rozpore prepojených kategórií, ktoré v sebe zahŕňajú dynamický pohľad na umenie a na život, ktorého súčasťou by umenie isto malo byť. 

Mgr. Ján Mózer, riaditeľ Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby

arrow
Reklamná kampaň

Začala sa reklamná kampaň na Deň otvorených dverí - 5.12. 2018 a Talentovky - 22.3.2019.

arrow