REPORTÁŽ O ŠKOLE TV MARKÍZA

Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa mení názov školy na : „Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby“ s účinnosťou od 1.9.2019

17. 6. 2021 o 10,00 – SLÁVNOSTNÉ VYRAĎOVANIE ABSOLVENTOV !!!
17. 6. 2021 o 10,00 – SLÁVNOSTNÉ VYRAĎOVANIE ABSOLVENTOV !!!
2.12. 2021- DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ od 8,10 do 16, 30
2.12. 2021- DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
od 8,10 do 16, 30

Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa mení názov školy na : „Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby“s účinnosťou od 1.9.2019

Galéria UAT

Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa mení názov školy na : „Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby“ s účinnosťou od 1.9.2019

Slider
Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby
Zelená škola 3. tisícročia

4-ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

                                                                                                                                                                                      Kód školy: 036 068 284

 

„Odjakživa ma fascinoval pohyb ľudského tela v ploche a priestore, túžila som vytvoriť školu hrou, bola som plná optimizmu a nadšenia pri myšlienke spojenia hravej klasickej a počítačovej animácie, spojenia výtvarného a technického do jedného celku, harmónie techniky a umenia, neskôr pribudol grafický, fotografický, odevný dizajn a filmová tvorba. Sami prichádzame na svet a sami z neho aj odchádzame… bežíme svoj časový úsek, ktorý je v našich rukách… bežíme za svetlom vo svojej dráhe…“
  

Viera Zavarčíková
zriaďovateľka a generálna riaditeľka školy

   
Kam po strednej škole?