Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa mení názov školy na : „Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby“s účinnosťou od 1.9.2019

Mariánska 8, Bratislava
Galéria UAT

Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa mení názov školy na : „Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby“ s účinnosťou od 1.9.2019

Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov sa mení názov školy na : „Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby“ s účinnosťou od 1.9.2019

Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov sa mení názov školy na : „Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby“ s účinnosťou od 1.9.2019

Slider
Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby
Zelená škola 3. tisícročia

Študijné odbory

                                                                                                                                                                                      Kód školy: 036 068 284

 

„Odjakživa ma fascinoval pohyb ľudského tela v ploche a priestore, túžila som vytvoriť školu hrou, bola som plná optimizmu a nadšenia pri myšlienke spojenia hravej klasickej a počítačovej animácie, spojenia výtvarného a technického do jedného celku, harmónie techniky a umenia, neskôr pribudol grafický, fotografický, odevný dizajn a filmová tvorba. Sami prichádzame na svet a sami z neho aj odchádzame… bežíme svoj časový úsek, ktorý je v našich rukách… bežíme za svetlom vo svojej dráhe…“


Viera Zavarčíková
zriaďovateľka a generálna riaditeľka školy

 
Kam po strednej škole?