Vyrovnanie stornovaného zájazdu do TOKIA

Plánovaný termín zájazdu 23.-28.6.2020.

Vzhľadom na súčasnú situáciu epidémie koronavírusu, nám cestovná kancelária ESO travel s.r.o., ktorej naša škola uhradila zálohu vo výške 54 164 (50% cena zájazdu), oznámila, že ak do 20.3.2020 stornujeme zájazd, garantuje nám vrátenie najvyššej sumy vo výške 66,5% zo zaplatenej zálohy.
Cestovná kancelária nám dňa 30.3.2020 vrátila na účet školy sumu 36 036 (66,5% zaplatenej zálohy).

  • Celková cena zájazdu108 328 €
  • Záloha zaplatená SŠUPAT dňa 17.12.201954 164 €
  • 39 žiakov zaplatilo29 250 €
  • Záloha za žiaka750 €
  • Suma vrátená na žiaka (66,5%)500 €

Študentovi, ktorý uhradil sumu 1 500 €, sa vráti 1 000 (66,5%)

V prípade akýchkoľvek otázok sa možete obracať na :
zriaďovateľku SŠUPAT Mgr. Vieru Zavarčíkovú, kontakt : uat@uat.sk
ekonómku Ing. Ľubomíru Hubnerovú, kontakt : hubnerova@uat.sk
asistentku zodp.za zájazd Mgr.Tatianu Hurtošovú, kontakt : hurtosova@uat.sk