Záujmové krúžky

Konverzácia v anglickom jazyku

Miestnosť 607, Mgr. Adam Frank

A: Štvrtok 13:45-14:45

B: Utorok 13:45-14:45

 

Konverzácia v anglickom jazyku

Miestnosť 507, Mgr. Tomás Batík

Štvrtok 13:45-14:30

 

Zelená škola

Miestnosť 509, Mgr. Vladimíra Nociarová, 

                           Mgr. Erika Gerbocová

Štvrtok 13:45-14:30

 

Dejiny umenia naživo*

Miestnosť 507, Mgr. Dominika Pažitná

Utorok 15:30-17:00

* Krúžok bude otvorený podľa záujmu študentov

 

Šachový krúžok

Miestnosť 604, Niki Vrbová

Utorok 15:30-17:00

 

Astronomický krúžok

Miestnosť 107, Bc. Peter Kráčalík

Streda 17.30 – 19.00

Program činnosti krúžku

 

Voľná kresba

Miestnosť 501, Mgr. art Martin Kráľ

Štvrtok 15:30-17:00

 

Dizajn počítačových hier

Miestnosť 314, Ing. Štefan Kováčik

Pondelok 14:40-16:10

 

Figurálne kreslenie

Miestnosť 510, Mgr. art Lukáš Freytag

Štvrtok 15:30-17:00

 

 

Slovenský jazyk pre ukrajinských žiakov

Miestnosť 507, 509, Diana Bilichenko

Pondelok 14:30-16:10

Streda 14:30-16:10