COVID 19 – DIŠTANČNÉ ŠTÚDIUM

Vážení rodičia, milí žiaci a kolegovia

Rozhodnutím Ministerstva školstva prechádza od pondelka 12.10.2020 vzdelávanie stredných škôl na dištančnú formu do odvolania.
Žiaci a učitelia v pondelok neprídu do školy, ale budú sa vzdelávať online. Zostáva v platnosti dvojtýždňový rozvrh – teoretický a praktický týždeň. V prípade, že niektorí žiaci majú v teoretickom týždni aj nejaké praktické predmety, zadania vypracovávajú len v praktickom týždni.
Učitelia zadajú v nedeľu alebo v pondelok doobeda (najneskôr do 12,00 hod.) zadania, úlohy, testy a pod. cez edupage. Žiaci úlohy vypracovávajú priebežne počas týždňa a odosielajú učiteľom. Všetky úlohy musia byť učiteľovi odovzdané najneskôr v nedeľu o 18,00 hod.
Učitelia so žiakmi komunikujú cez edupage alebo prostredníctvom e-mailu v tvare priezvisko@uat.sk . Žiakom neposkytujeme informácie o súkromných e-mailových adresách ani o súkromných telefónnych číslach učiteľov.
Učitelia majú žiakom odpovedať na správy do 24 hodín. Komunikáciu prosím obmedzte na čas, v ktorom prebieha vyučovanie. Učitelia žiakom nemusia byť k dispozícii vo večerných alebo nočných hodinách.
Verím, že dištančné vyučovanie bude prebiehať hladko. Želám všetkým veľa zdravia a študijných úspechov.

S pozdravom
Vedenie školy