POKYNY K VZDELÁVANIU v čase od 7.-18.12.2020

1. Od pondelka 7.12.2020 majú žiaci možnosť zúčastniť sa vyučovania prezenčnou alebo dištančnou formou.
2. Účasť na prezenčnom vyučovaní je dobrovoľná pre žiakov aj učiteľov a bude prebiehať v zmysle protiepidemických pokynov RÚVZ.
3. Pre žiakov, ktorí sa nezúčastnia prezenčného vyučovania, bude súčasne zabezpečené online dištančné vyučovanie, tzn. žiaci budú môcť sledovať vyučovacie hodiny priamo cez ZOOM alebo Discord. V každej triede bude zabezpečená aj kamera a mikrofón, vďaka ktorým sa spoja so žiakmi vo forme online hodín. Pedagógovia dajú vopred pokyn svojim žiakom cez Edupage o termíne a čase začiatku vyučovacej hodiny. Účasť žiakov na dištančnom vyučovaní, ak nie sú v škole, je povinná.
4. Vyučovanie je naďalej rozdelené na teoretický a praktický týždeň podľa rozvrhu.
5. Rozvrh hodín bude prispôsobený možnostiam podľa počtu zúčastnených žiakov.
6. Žiaci a učitelia sa preukážu negatívnym antigénovým alebo PCR testom. Testovania sa môžu zúčastniť na odberných miestach, zverejnených na stránke:
7. Je nám ľúto, že školské internáty sú zatvorené a prezenčné vyučovanie je tak len pre žiakov, ktorí majú zabezpečené ubytovanie v Bratislave.
8. Školská jedáleň je zatvorená, stravovanie je umožnené formou okienkového predaja studeného bufetu.
TEŠÍME SA NA VÁS ❤
Bratislava, 3.12.2020
Mgr. Viera Zavarčíková
Zriaďovateľka a GR
SŠUP animovanej tvorby